Roskilde/Lejreteamet består bl.a. af, fra venstre: Kenneth Brøndum, Mette E. Johansen og Carsten Johnsen

Roskilde/Lejreteamet består bl.a. af, fra venstre: Kenneth Brøndum, Mette E. Johansen og Carsten Johnsen

Personlig virksomhed eller selskab? Dit valg af virksomhed er vigtigt

ANNONCE
Når du skal vælge, hvilken virksomhedsform der er bedst for dig og din virksomhed, er det en beslutning, der har betydning for blandt andet risiko, finansiering, skat og et eventuelt senere salg af virksomheden. Det er derfor en vigtig beslutning og helt sikkert en fordel at komme rigtigt fra start.

De typiske ejerformer
Først og fremmest skal du beslutte, om du vil drive din virksomhed i personligt regi eller som et selskab. Der er fordele og ulemper ved begge dele.

De fleste virksomheder i Danmark tilhører en af fire virksomhedsformer. I kategorien personlig virksomhed har vi enkeltmandsvirksomheden samt interessentskab (I/S) og i kategorien selskab har vi anpartsselskab (ApS) samt aktieselskab (A/S).

Personlig virksomhed
En personlig virksomhed kan drives af én ejer (personligt ejet virksomhed) eller af flere ejere (interessentskab). Det er en mere agil virksomhedsform, men den rummer en risiko, da den ikke er adskilt fra dig som privatperson. Juridisk skelnes ikke mellem dine penge og virksomhedens penge. 

Det betyder for eksempel, at det er let at udbetale løn til sig selv, og hvis virksomheden giver underskud, kan det trækkes fra i din eller din ægtefælles indkomst. Til gengæld hæfter du personligt med hele din private formue, hvis virksomheden oparbejder gæld eller går konkurs. Det gælder også for et interessentskab, hvor ejerne tilmed hæfter solidarisk, altså for hinandens gæld.

En anden karakteristika ved en personlig virksomhed er, at det er lettere at komme i gang, da der ikke stilles store økonomiske og formelle krav. 

Selskab
Selskaber (anpartsselskab og aktieselskab) er selvstændige juridiske enheder. Her holdes virksomhedens penge helt adskilt fra ejerens/direktørens privatøkonomi. 

I modsætning til en personlig virksomhed kan du altså ikke på samme måde hæve penge til dig selv efter behov. Hvis du vil udbetale løn til dig selv som direktør for et selskab, skal det foregå, som var du selv ansat. Altså udbetales løn, efter der er trukket indkomstskat. Ved personlig virksomhed skal du selv sørge for at lægge til side til skat.

I et selskab kan du også betale udbytte til dig selv. Udlodning af udbytte kan ske i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet – eller som ekstraordinært udbytte på andre tidspunkter.

Den store fordel ved at drive virksomhed i et selskab er, at det er en selvstændig juridisk enhed adskilt fra dig som privatperson. I tilfælde af konkurs eller erstatning er det derfor kun selskabet, der lider tab – ikke din egen formue, medmindre du har kautioneret for en del af selskabets gæld, som pengeinstitutter ofte kræver.

Nedsæt risikoen med et holdingselskab
For at beskytte selskabets formue yderligere vælger mange selskabsejere at lade selskabet været ejet af et holdingselskab, som gør det muligt at adskille virksomhedens værdier og risiko. 

Det giver i mange tilfælde rigtig god mening, fordi det mindsker risikoen for at miste selskabets kapital  og så giver det også skattemæssige fordele. 

Mange iværksættere og virksomhedsledere ser også fordele i holdingkonstruktionen i forbindelse med exitstrategi og generationsskifte, for når virksomhedens formue er udskilt og isoleret i et holdingselskab, kan en kommende investor nøjes med at købe driftsselskabet, så der ikke lægges unødigt beslag på købers likviditet.

Hent mere værdifuld viden
Når du har besluttet, om du går med personlig virksomhed eller selskab, er næste skridt at vælge mellem enkeltmandsvirksomhed og interessentskab eller anpartsselskab og aktieselskab. Hver af disse har også en række karakteristika og rummer både fordele og ulemper. 

Vær også opmærksom på, at selvom du har valgt at starte din virksomhed som en personlig virksomhed, er du ikke bundet af dette valg for altid. Der er muligheder for, på et senere tidspunkt, at omdanne din personlige virksomhed til et selskab. Mange vælger at starte i en personlig virksomhed for så at omdanne den i takt med at virksomheden vokser.

I det hele taget er der mange nuancer ved et virksomhedsvalg – flere end vi kan komme omkring her. Du kan læse mere om de fire ejerformer på beierholm.dk, hvor du kan få overblik over de tilhørende karakteristika, fordele og ulemper – og har du behov for hjælp, er vi kun et opkald væk.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig