Solcelleanlæg har en levetid på cirka 15 år – og nu lægges der op til, at der skal laves to store anlæg i kommunen

Planer om to store solcelleanlæg i Lejre Kommune

To lokalplaner, der begge er i høring frem til den 12. august, giver mulighed for at etablere et solcelleanlæg ved Trudsholm og et ved Elverdamsvej. 

Del denne artikel

Tekst af Conny Probst. Foto Klaus W. Rasmussen.

LEJRE: Det ene lokalplanområde –  LK 103 –  ligger nord for Kirke Hyllinge. 

Det udgør et areal på cirka 21,5 ha og afgrænses mod vest af Grimshøjvej, mod syd af Elverdamsvej.

Det andet lokalplanområde – LK 104 – ligger øst for Kirke Sonnerup. 

Det udgør et areal på cirka 29,8 ha og afgrænses mod syd og øst af Sonnerupvej og mod nord og vest af levende hegn i markskel.

Begge lokalplanområder ligger i landzone og anvendes i dag som dyrket landbrugsareal.

Solcelleanlægget ved Trudsholm har en planlagt kapacitet på 18 MW, og det forventes at få årlig produktion af vedvarende energi på ca. 23.000 MWh. 

Det samme gælder for anlægget ved Elverdamsvej.

Begge lokalplanområder inddeles i to delområder; delområde I kan indeholde solceller med tilhørende tekniske installationer, vejanlæg, hegn og afskærmende beplantning. Delområde II udlægges som rekreativt område. 

Solcelleanlæggene har en levetid på cirka 30 år.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig