Det har det vist sig, at etablering af en padelbane vil koste 695.000 kroner, dvs. en merudgift på 295.000 kroner i forhold til estimatet fra tennisklubberne. 

Pris på padelbaner opjusteres med 70 procent

Det budgetterede beløb stiger fra 400.00 til 695.000 kroner pr. bane. 

Tekst af Conny Probst.

LEJRE: I forbindelse med budget 2023-2026 indsendte de fem tennisklubber i Lejre Kommune en ansøgning omkring etablering af 10 padelbaner, to ved hver af klubberne. 

Klubberne oplyste i deres ansøgning, at det kostede  cirka 400.000 kroner – i 2021-priser – at etablere en bane. 

På denne baggrund afsatte Kommunalbestyrelsen i budget 2023-2026 to millioner kroner etablering af fem padelbaner i Lejre, Hvalsø, Osted, Gevninge og Kirke Hyllinge fra 2023 og frem til 2027. 

I forbindelse med budgetlægning for 2024-2027 blev udgifterne til anlæg af padelbaner revurderet til at koste 550.000 kroner, og budgettet blev forhøjet til 2,2 millioner kroner til de fire baner, der skulle etableres efter 2023. 

I budget 2023 er der fortsat kun afsat 400.000 kroner til etablering af den første bane i Hvalsø.  

Nu har det vist sig, at etablering af en padelbane vil koste 695.000 kroner, dvs. en merudgift på 295.000 kroner i forhold til estimatet fra tennisklubberne. 

På det seneste kommunalbestyrelsesmøde blev man derfor enige om at forhøje anlægsbevillingen til banen i Hvalsø med 295.000 kroner.

Prioriteret rækkefølge
Der er cirka 2.600 indbyggere i Lejre og 71 medlemmer i tennisklubben. Osted har med sine cirka 2.200 indbyggere 45 medlemmer i tennisklubben. 

Hvalsø har – med cirka 4.300 indbyggere – 145 medlemmer. Gevninge, der har cirka 1.660 indbyggere, har 45 medlemmer og Kirke Hyllinge – cirka 2.300 indbyggere – har 90 medlemmer i tennisklubben.  

Prioriteringsrækkefølgen blev i starten af 2023 vedtaget med anlæggelse af en bane i Hvalsø ultimo 2023, Osted og Lejre i 2025 og Kirke Hyllinge og Gevninge i 2026.  

Tennisklubberne har ønsket, at padelbanerne organisatorisk tilknyttes de eksisterende tennisbaner. Blandt andet begrundet med, at de vil understøtte fødekæden til almindelig tennis. 

Alle padelbaner opføres på kommunal grund med Lejre Kommune som bygherre. 

I forbindelse med budgetforslag 2025-2028 fremlægger administrationen forslag til finansiering af de resterende fire padelbaner.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig