Skal du søge puljepenge, er er ansøgnings-deadline den 1. august 2024 klokken 23.59.

Puljepenge fra Landsbypuljen

Med Landsbypuljens 1.056.000 kroner er der fornyet energi til Lejre Kommunes mange ildsjæle, bylaug og foreninger, til fællesskab, biodiversitet og grøn omstilling. 

Del denne artikel

Tekst af Conny Probst. Foto Klaus W. Rasmussen.

LEJRE: Landsbypuljen er til projekter, der kommer mange til gode (mindst 50 personer), og som har en stærk lokal forankring. 

Og så skal ansøgerne være indstillet på at dele erfaringer med andre borgere i kommunen.   

Puljen er delt op i fire temaer:

Lokal udvikling – fællesskaber og attraktive landsbyer: Projekter skal styrke biodiversiteten, øge fællesskabet og styrke lokalområdets attraktivitet i relation til bosætning, beskæftigelse og lokal sammenhængskraft. 

Forbedring af Gadekæret: Puljen er til projekter der oprenser gadekær for at øge gadekærets biologiske værdi og biodiversitet, eller som vil øge gadekærets rekreative eller sociale værdi. 

Projektstøtte til fælles energi- og varmeløsninger: Puljen kan søges til projekter, der har til formål at skabe grøn omstilling med fælles energi- og varmeløsninger i lokalsamfundet. Puljemidlerne kan ikke anvendes til indkøb af materiel, herunder for eksempel solceller, termonet, varmepumper mv. men til forarbejdet. 

Støtte til klima-projekter: Puljen kan søges til projekter, der relaterer sig til Lejre Kommunes klimaplan og arbejder med mod målet: at vi bliver CO2-neutrale i 2050. 

Der er ansøgnings-deadline den 1. august 2024 klokken 23.59.

Man kan læse, hvordan man søger, på: Borgerpuljer (lejre.dk).


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig