HedeDanmark forventer at gå i gang med jordarbejdet ved Allerslev allerede i marts måned.

Nyt otte hektar skovprojekt ved Allerslev skaber også plads til urørt skov

Etableringen af de otte hektar klimaskov ved Allerslev syd for Lejre By går snart i gang.

ALLERSLEV: I forbindelse med den videre proces omkring etablering af klimaskov i Allerslev, er der kommet mindre tilretninger på grund af de tekniske installationer i området, som gasledning, elkabel, telekommunikation, sigtelinje til Allerslev Kirke m.v.
Herudover har man tilføjet et lille biodiversitetsareal, som er et areal, der udlægges til urørt skov med en lavere beplantningsgrad.

En folkeskov
Skoven etableres som en Folkeskov via Klimaskovfonden. Den opbygges, så den opnår stor variation og der anvendes træarter, som passer til lokaliteten.
Der etableres tre lysninger, som skal højne biodiversiteten, men som på sigt også skal være læringsrum, hvor der fortælles om for eksempel træarter og skovens genskaber.
Skoven etableres ved almindelig landbrugspløjning.
Det forventes, at Hededanmark går i gang med at jordbearbejde arealet i slutningen af marts måned.
Derefter kan skovrejsningen påbegyndes april/maj 2024.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig