Som noget nyt har Veterancafeen indgået samarbejde med menighedsrådet i Kirke Hyllinge, som sigter på at anerkende veteraners indsats. I år har menighedsrådet arrangeret en særgudstjeneste med ekstra musik og sang den 5. september klokken 16 i Kirke Hyllinge kirke. Alle er velkomne.

Som noget nyt har Veterancafeen indgået samarbejde med menighedsrådet i Kirke Hyllinge, som sigter på at anerkende veteraners indsats. I år har menighedsrådet arrangeret en særgudstjeneste med ekstra musik og sang den 5. september klokken 16 i Kirke Hyllinge kirke. Alle er velkomne.

Særgudstjeneste på Flagdagen

Flagdagen for Danmarks udsendte markeres hvert år den 5. september. I år bliver Flagdagen for femte gang markeret ved Egholm Museum og i Kirke Hyllinge Kirke. 

Tekst af Conny Probst.

LEJRE: Veterancafe Lejre startede i 2019, og bestyrelsen arbejder hele tiden med at udvikle nye muligheder for veteraner og pårørende, fortæller bestyrelsesmedlem Ann L. Finch.

– Som noget nyt har Veterancafeen indgået samarbejde med menighedsrådet i Kirke Hyllinge, som sigter på at anerkende veteraners indsats. I år har menighedsrådet arrangeret en særgudstjeneste med ekstra musik og sang den 5. september klokken 16 i Kirke Hyllinge kirke. Alle er velkomne.

– Foreningen Veterancafe Lejre blev dannet i efteråret 2018 og blev straks anerkendt af Rikke Falck, som gav cafeen mødested på Egholm museum.

I 2019 blev Flagdagen første gang holdt af Veterancafe Lejre på Egholm Museum. 

– Cafeen fungerer som et mødested for Lejres veteraner. Der er cafeaftener om onsdagen i ulige uger klokken 19 til 21 for veteraner og pårørende. Her  mødes man over en kop kaffe og et stykke brød, tale med andre veteraner eller frivillige om hverdagen, oplevelser og hvad der ellers er behov for, siger Ann L. Finch.

Ved Flagdagen i 2021 blev mindestenen for Lejres Veteraner afsløret på Egholm Museum. Mindestenen var tilvejebragt med støtte fra blandt andet Lejre Kommune. 

Efter kommunalvalget i 2021 kom Veterancafe Lejre på kommunens budget, og Veterancafeens forslag til Veteranpolitik for kommunen blev vedtaget. 

Siden er der også kommet en særlig kontaktperson for veteraner til hos kommunen, og denne post bemandes nu af Ida Jørgensen.

Fakta om veteraner:
• En veteran er en person, der har været udsendt i mindst én international operation. 
• I marts 2022 var der registreret 39.245 veteraner i Danmark.
• I Lejre Kommune registrerede Forsvaret 199 veteraner i juli 2022. 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig