Projektet omkring bekæmpelse af de fritlevende mink, sker i samarbejde med Naturstyrelsen, som har doneret de 20 fælder, og tidligere vildtkonsulent Hans Erhardi, som står for arbejdet med fælderne. 

Skal bekæmpe fritlevende mink

Fritlevende mink er en trussel mod ynglefugle og små pattedyr. Derfor skal det nu være slut med mink i nationalparkens å-systemer syd for Roskilde Fjord.  

Del denne artikel

LEJRE: Mink lever i dag frit over det meste af Danmark. Sådan har det dog ikke altid været. Oprindeligt stammer minken fra USA, men i 1930’erne begyndte man at anvende mink til pelsdyravl i Norden, og sådan kom minken til Danmark.

Med jævne mellemrum undslap minkene fangenskab, og selvom minkfarmene i dag er lukket ned, lever og yngler der stadig mink frit i Danmark.  

Den invasive art bekæmpes med 20 smækfælder
Den amerikanske mink hører altså ikke naturligt hjemme i den danske natur, og den betegnes som en invasiv art. 

Samtidig er minken en trussel mod padder, fisk og de ynglefugle, der bygger rede ved jorden.

Derfor har man gennem mange år bekæmpet fritlevende mink i Danmark.

Et nyt projekt skal nu begrænse antallet af mink i Nationalpark Skjoldungernes Land. 

Nærmere bestemt i de å-systemer, som ligger syd for Roskilde Fjord og som tæller blandt andet Helligrenden, Lejre Å og Kornerup Å.

Arbejdet foregår med i alt 20 smækfælder, der lægges i kasser ude på vandet på flydeplatforme. 

Placeringen på vandfladen skal sikre, at man så vidt muligt undgår, at andre mårdyr går i fælden. Dette er ffor eksempel lækat, ilder, skovmår og husmår, som alle er i familie med minken. Men som er naturligt hjemmehørende i Danmark.

Et to-årigt projekt
Projektet sker i samarbejde med Naturstyrelsen, som har doneret de 20 fælder, og tidligere vildtkonsulent Hans Erhardi, som står for arbejdet med fælderne. 

Lokale lodsejere og HOFOR har givet tilladelse til at lægge fælderne ud, og de har samtidig kunnet fortælle, at der nogle steder er en del fritlevende mink, og at de ser dem hyppigt.

Projektet løber over to år, men håbet er, at det kan fortsætte derefter også. 

Derfor søger nationalparken en eller to frivillige personer, som har lyst til at indgå i arbejdet og dermed gøre en forskel for de ynglefugle, fisk og padder, der trues af minken.

Helt konkret går arbejdet ud på at besøge og tømme fælderne cirka en gang om ugen eller hver 14. dag. 

De eneste krav er, at man har et jagttegn, er god til at vise hensyn til lodsejerne og har lyst til at afsætte tid til det frivillige arbejde.

Hvis det lykkes at finde en eller flere frivillige, er ønsket fra nationalparken, at man senere kan udvide området, hvor der bekæmpes mink, til for eksempel også at omfatte Selsø-området. Her lever nemlig et meget stort antal ynglende vandfugle, som lægger æg på jorden og dermed er særligt truet af minkene.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig