I forlængelse heraf skal kommunen understøtte opsætning af solceller på tagflader af eksisterende byggeri.

I forlængelse heraf skal kommunen understøtte opsætning af solceller på tagflader af eksisterende byggeri.

Solcellepotentialet skal undersøges

LEJRE KOMMUNE: I Lejre Kommunes Klimaplan 2020 – 2050 er det en overordnet målsætning at øge produktionen af vedvarende energi i kommunen med 150.000 MWh energiproduktion – i form af 100 ha solcellemarker – frem mod 2030.

I forlængelse heraf skal kommunen understøtte opsætning af solceller på tagflader af eksisterende byggeri.

Derfor har udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling godkendt, at der bruges 55.000 kroner på en undersøgelse af potentialet for solceller.

Historik
CO2-udledning fra energisektoren udgør en stor andel af den samlede drivhusgasudledning i Lejre Kommune. 

I 2019 stod energi for 23 procent af den samlede CO2-udledning. 

Omstilling fra fossile brændsler til grøn energi er derfor en væsentlig del af kommunens klimaarbejde, hvilket også afspejles i Klimaplanen. Her er det en målsætning, at energiforsyningen skal være CO2-neutral i 2040.

Solceller på tagflader
Der er rådgivningsvirksomheden Niras, der skal kortlægge kommunens solcellepotentiale ved hjælp af et kommunedækkende 3D-kort, hvor samtlige tagflader analyseres ud fra parametre som taghældning, tagets areal og retning, soleksponering, vejrforhold, m.m. 

På basis af undersøgelsen vil det være muligt at estimere det samlede potentiale for grøn elproduktion på tagfladerne i Lejre Kommune. 

Desuden vil resultatet af undersøgelsen kortlægge, hvilke bygninger, der mest omkostningseffektivt vil kunne producere grøn strøm via solceller installeret på tagfladen.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig