Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling besluttede i starten af 2023, at årets Landsbypulje skulle udmøntes med 900.000 kroner til at understøtte den lokale udvikling med fokus på klima og energi, herunder i særlig grad etablering af lokale og borgerdrevne energifællesskaber

Det er Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling, der står bag beslutningen om at understøtte lokal udvikling med 900.000 kroner.

Støttekroner luner i foreninger

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling besluttede i starten af 2023, at årets Landsbypulje skulle udmøntes med 900.000 kroner til at understøtte den lokale udvikling med fokus på klima og energi, herunder i særlig grad etablering af lokale og borgerdrevne energifællesskaber.

Tekst af Conny Probst.

LEJRE: Og at der skulle afsættes en Landsbypulje på 200.000 kroner til projekter, der understøtter lokal udvikling med fokus på fællesskaber og attraktive landsbyer.

På det seneste udvalgsmøde har man behandlet fem indkomne ansøgninger: 

Grundejerforeningen Lillemarken i Gevninge fik ja til en ansøgning om 145.400 kroner i støtte til udarbejdelse af et projektforslag vedrørende etablering af termonet i Gevninge. 

Foreningen Termonet Kirke Hyllinge fik ligeledes bevilget 150.000 kroner til udarbejdelse af et projektforslag vedrørende etablering af termonet i Kirke Hyllinge. 

Kirke Saaby Bylaug fik bevilget 147.400 kroner i støtte til udarbejdelse af projektforslag vedrørende etablering af termonet i Kirke Såby. 

Lejre-Allerslev Grundejerforening fik 100.000 støttekroner fra Landsbypuljen til  udarbejdelse af et projektforslag vedrørende etablering af kollektiv varmeforsyning i Lejre-Allerslev. 

Den femte ansøgning, der kom fra Kosmisk Kulturselskab, blev afvist med den begrundelse, at man allerede havde modtaget tilskud fra Lejre Kommune til projektet ”12 måner”. 

Samtidig ønskede udvalget, at kriterierne for Landsbypuljen blev opdateret med det kriterium, at projekter, som allerede er støttet af Lejre Kommune, ikke kan komme i betragtning.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig