Læserne vil kunne møde Robert Dumong hver måned i LejreMagasinet

Robert Dumong har igen været på tur rundt i Lejre – se det lille galleri, der viser, hvor Robert lige slog vejen forbi.

Tag med Robert Rundt i Lejre – juni måned

Der findes nok ingen, der kommer så meget rundt i Lejre, som Robert Dumong og samtidig nok også, er en af de personer, der kender Lejre bedst – og heldigvis for os, har han altid sin nysgerrighed og sit kamera med. Alle de små historier fortæller så fint, hvad det er, der definerer Lejre, Vores Sted.
 

Del denne artikel

Tekst og foto af Robert Dumong.

LEJRE: Når man som Robert Dumong har sin daglige gang og virke i Lejre, så ser og møder man ofte ting, som ikke alle ville have stødt på. Derfor har Robert altid sit kamera med når han færdes rundt omkring i Lejre, for så bliver turen dokumenteret i små interessante historier, som deles i både LejreMagasinets fysiske udgave og her på onlinedelen, mitlejre.dk.

Renovering af Jættestuen i Øm
Jættestuen i Øm, der har eksisteret i mere end 5.000 år, er for tiden ved at undergå renovering idet den ydre stensætning bliver fornyet, En lignede renovering skete engang i 30’erne. Dan, fra firmaet Heino Vistisen fra Næstved, som tidligere har bygget stengærder for kommunen ved Kirke Hyllinge og Kornerup Kirker, fortæller, at kun den ene halvdel af gravhøjen bliver renoveret lige nu, resten sker efter september måned. Det skyldes at markfirben har en biotop på den nordlige del, og krybdyrene skal have fred i ynglesæsonen.
Halvvejs inde i processen kan man tydeligt fornemme at kulturarven er bearbejdet med respekt for det bestående.

Degnejorden
Byggeriet på bakken overfor Allerslev landsby, Degnejorden, er for alvor ved at tage form, og det tegner til at blive et meget smukt byggeri med vekslende huse i røde mursten og sortmalet træ, sammenbygget og placeret i forhold til hinanden på en charmerende måde. Et byggeri, der med sin beliggenhed for enden af dobbelt blindvej, aldrig vil kunne plages af gennemkørende trafik.
En beboer fortæller, at man ikke har dissideret haver, men terrasser omgivet af fællesarealer. For tiden lyser de op med et flor domineret af valmuer og kornblomster. Meget smukt.
(Men sådan så arealerne omkring Valdemarsjorden også ud det første år. Der er ikke meget som er sværere at vedligeholde end vilde blomstermarker. Den tilsigtede mangfoldighed ses ofte erstattet af græs, som velnok er den største trussel mod den botaniske diversitet).

Tanker på en motorvej 
Efter en lille time på motorvejen med 3 tætte kolonner af biler så langt øjer rækker er der god tid til at lade tankerne flyve, og da jeg langt ude på en mark kan ane en mindre flok køer, tænker jeg:

Her sidder jeg i en lang kø, hvor mange biler spalter fossile brændstoffer og sender CO2 ud ui luften. Så det må siges:  *Fanme godt gået – at man har implanteret i befolkningen, at årsagen til en tiltagende forurening– i væsentlig grad skyldes drøvtyggerne, som bøvser og fiser, så den omgivende atmosfære bliver rigere på CO2 og metan.*

Om dette overhovedet er årsagen til ændringer i klimaet er der delte meninger om blandt fagfolk, og jeg tænker blandt andet  på artikel af  Lars Oxfeldt Mortensen, som allerede for 6 år siden i en inspirerende artikel gav en analyse af de  faktiske forhold.

Men fakta blev ignoreret, da man i 1992 på en klimakongres i Brasilien vedtog at landbruget var hovedårsagen til de ændringer vi kan konstatere.

Gennem de sidste 10.000 år har CO2 i atmosfæren ligget konstant, men trods dette har der været temperatursvingninger og temperaturer, som ligger langt over dem vi ser i dag. At udnævne menneskets udledning af CO2 er hovedårsagen til klimaændringer er derfor ikke korrekt.

Ravnshøjgård
Gennem mange år har der været indrettet specialskole på Ravnshøjgård, som en underafdeling af Lejres skolevæsen. Men i 2008 blev gården opkøbt af Den almennyttige fond, Østagergård, som er grundlagt i 1989.Dens formål er at skabe et bo-, arbejds- og uddannelsessted for mennesker med særligt behov, og det oplyses, at Ravnshøjgård er et livsvarigt tilbud med individuelle boliger, fællesfaciliteter, værksteder og mindre dyrehold, og gården giver rig mulighed for at skabe sig det gode liv på landet med mulighed for egen havetraktor osv. 

Aktuelt er man i gang med en markant udvidelse, bestående af to parallelle huse, som både skal indeholde boliger og undervisningslokaler. Det er et byggeri, som harmonerer godt med den oprindelige gård, og det er anlagt med respekt for landskabet, som det falder naturligt ind i.

Der lægges kabler på Tokkerupvej
Lidt mere end én måned har Osted Nettet afsat til at lægge kabler ned langs hele Tokkerupvej, for at opgradere TV signalerne til Osted og omegn. Et imponerende arbejde udført af Carsten Rasmussen og søn, Kevin.

Far og søn er alene om at repræsentere Osted Nettet, som er en lokal udbyder af internet og TV-signaler De repræsenterer en god klassisk tradition på hvordan et firma udvikles.

 Filosof og kommunikationsteoretiker Bateton kalder det: Organisk vækst! når det erkendes, at der lokalt er et reelt behov, som kan dækkes. Modellen effektueres, hvis en vågen person kan se behovet og sætte en løsning i værk. Løbende justeringer og fit back fra kunder, afgør så om projektet er bærbart – inden næste trin og udvidelse sættes i gang.

Modellen far og søn er en ældgammel, meget bærbar forretningsmodel, som gennem tiden har været forstadiet til hovedparten af de succesfulde virksomheder, vi ser i dag.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig