Seks projekter fik penge fra Børne- og Kulturpuljen i anden omgang. 

Der kan maksimum bevilliges op til 50.000 kroner til et projekt. Der er to ansøgningsfrister om året: 1. september og 1. december, hvorefter ansøgningerne behandles af Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme i januar og oktober.

Tilskud til kulturelle projekter

Seks projekter fik penge fra Børne- og Kulturpuljen i anden omgang. 

Tekst af Conny Probst.

LEJRE: I Børne- og Kulturpuljen kan foreninger, grupper, og enkeltpersoner søge om tilskud til kulturelle projekter. 

Puljen støtter lokalt forankrede arrangementer, der har særlig relevans for Lejre Kommune. Der lægges vægt på, at arrangementet er åbent for alle og ikke er kommercielt. 

Projekter, der vedrører fokusområderne: børn, unge og musik har førsteprioritet frem for andre ansøgninger. Desuden prioriteres udvikling fremfor drift. 

Anden ansøgningsrunde
Der kan maksimum bevilliges op til 50.000 kroner til et projekt. Der er to ansøgningsfrister om året: 1. september og 1. december, hvorefter ansøgningerne behandles af Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme i januar og oktober.  

Udvalget har kigget nærmere på otte ansøgninger til anden ansøgningsrunde. Der var søgt om i alt 235.150 kroner. Udvalget besluttede at fordele de resterende puljemidler – i alt 137.000 kroner – til seks ansøgninger:

Sigrid Moses-Jacobsen fik bevilget et tilskud på 35.000 kroner til et projekt, der går ud på at skabe en særlig interaktiv forestilling, der den 6. januar 2024 vil udfolde sig i 10 hjem hos 10 familier i Lejre kommune. 

Krat Kunstnerværksteder fik 10.000 kroner i tilskud til ”Elektronisk solskin”-koncerter.  

Katja Fabrin fik 8.750 kroner til et danseevent på gaderne en mørk oktober/november eftermiddag.

Børnenes Kunsthus fik et tilskud på 29.400 kroner til et åbent værksted for børn i alle aldre og deres voksne.

Lulle Zahle fik 25.000 kroner til seks ugers rytmikforløb til forskellige institutioner i Lejre Kommune.

Bettie Uldal fik 28.850 kroner til teaterundervisningsforløb to steder i Lejre Kommune for børn og unge i alderen 10 til 16 år.

To ansøgninger fra hhv. Kulturkaravanen (15.000 kroner) og MYRKR (12.000 kroner til månevandring i landsbyen Lejre) blev afvist.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig