Broen med nummer 59 ved Gl. Byvej – her med en meget lille ”frihøjde” på grund af den omfattende nedbør, der i øvrigt har fået mange af de lokale åer til at gå over sine bredder.

To millioner til renovering af broer

En bro er så gammel og nedslidt, at den nu skal rives ned og erstattes med en ny, andre kan nøjes med renovering og særeftersyn. Der er i alt 139 broer i kommunen hvoraf Lejre Kommune ejer 93.

Tekst af Conny Probst. Foto Klaus W. Rasmussen.

LEJRE: Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal bruges omkring to millioner kroner til renovering af kommunale broer og bygværker i 2024.

Pengene skal bruges til nedenstående projekter:

1. Nedrivning af eksisterende stibro og anlæg af ny ved Munkedammen i Lejre. (Bro 57)

2. Renovering af stibro ved Gammel Byvej i Lejre. (Bro 59)

3. Særeftersyn af bro over Hvalsøvej underført Tokkerup Å. (Bro 50)

4. Særeftersyn af sluse ved Tempelkrogen. (Bro 92)

5. Andre mindre renoveringsarbejder og rådgivningsopgaver, som udføres ad hoc hen over året.

Over 100 broer
I Lejre Kommune er der i alt 139 brobygværker. 

Lejre Kommune ejer de 93, mens de øvrige 46 bygværker har anden ejer (privat, HOFOR, Banedanmark og Vejdirektoratet). 

Enkelte af bygværkerne er placeret på kommunegrænserne, og er dermed fælles med nabokommunerne, hvorfor udgifterne til vedligeholdelsen af et sådant bygværk deles mellem de pågældende kommuner. 

De tre største kommunale bygværker i Lejre Kommune er Munkholmbroen, Kornerup Buebro og fløjmuren i tunnellen under Nordvestbanen i Hvalsø.

For nedadgående
I 2022 blev der udført generaleftersyn af alle de 93 brobygværker, som Lejre Kommune ejer. 

Gennemsnitskarakteren for alle brobygværker, som Lejre Kommune ejer, var i 2022 på 2,2 på en karakterskala fra 0 til 5, hvor den laveste karakter er den bedste. 

For at opnå den teknisk økonomisk optimale tilstand, bør karakteren ligge på omkring 1,3 til 1,5. 

Landsgennemsnittet for kommunebroer jf. SAMKOM er en karakter på 1,40. 

Tilstanden for de bygværker, som Lejre Kommune ejer, var dermed i 2022 lidt dårligere end landsgennemsnittet.

I 2023 er to stitunneller ved Kr. Såby blevet renoveret og forstærket, hvilket har sænket gennemsnitskarakteren for alle bygværker, som Lejre Kommune bestyrer, til 2,1


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig