Der investeres i flere fugleobservationsfaciliteter, så de besøgende får mest muligt ud af deres besøg, men også koncentreres på bæredygtige poster, der kan håndtere de besøgende uden at give forstyrrelser i naturen

Der investeres i flere fugleobservationsfaciliteter, så de besøgende får mest muligt ud af deres besøg, men også koncentreres på bæredygtige poster, der kan håndtere de besøgende uden at give forstyrrelser i naturen

Trædesten i Skjoldungernes Land

Nationalpark Skjoldungernes Land har udarbejdet et udviklingsprojekt, som de kalder ”Trædesten til Nationalparken”. Lejre Kommune støtter projektet med en halv million kroner i 2023.

Tekst og foto af Conny Probst

LEJRE: Tanken er, at projekt ”Trædesten til Nationalparken” skal åbne nationalparken yderligere for besøgende.  Projektet har et samlet budget på 41,7 millioner kroner, og nationalparken er i dialog med en større fond, der har givet et forhåndstilsagn på cirka 25 millioner kroner – under forudsætning af kommunal medfinansiering. 

Lejre Kommunes andel er 2,1 millioner kroner, hvoraf 300.000 kroner tidligere er bevilliget. 

På byrådets seneste møde besluttede man, at Lejre Kommune deltager i projektet, og at det støttes med 0,5 millioner kroner i 2023

Nye zoner 
I projekt ”Trædesten til Nationalparken” skaber man nye måder at besøge nationalparken på, hvor hver zone, der arbejdes med, kaldes en trædesten. 

På nogle af trædestenene vil der være større bygninger til at understøtte gæstens besøg, mens der andre steder er lagt vægt på landskabet som kulisse for gæstens besøg. 

Gæsterne skal – ved at kaste et blik i nationalparkens informationsmateriale – let kunne udvælge sig et sted der passer til deres ønsker og interesse.

Trædesten til Nationalparken skal gøre Skjoldungernes Land til et attraktivt og let tilgængeligt sted at bruge, både for parkens vante besøgende og lokale, men i særdeleshed også for de mange, der endnu ikke kender til området. 

Til hver trædesten udvikles der oplevelser, faciliteter, formidling og markedsføring målrettet de relevante målgrupper. 

De fem trædesten 
1. Sagnenes Nationalpark (Skjoldungestien). 

Nationalparken vil fuldende ruten og gør den tilgængelig overfor et større publikum med en række tiltag, blandt andet en udstilling i Sct. Hans Gartnerhus, særlige bænke og pausesteder og en række signaturoplevelser, som blandt andet består af fem nye shelterpladser med ikoniske arkitekttegnede shelters i forskellige størrelser.

2. Urlandskabets Nationalpark (Valborup)

Valborup er den gamle skovridergård i Bidstrupskovene ved Hvalsø. Valborup skal danne udgangspunkt for oplevelsen af Nationalparkens Urlandskab. 

Gennem etablering af en udstilling på den gamle skovridergård samt etablering af en udendørs velkomstplads, skabes et unikt udgangspunkt for at opleve og udforske Urlandskabet fra istiden til i dag.

3. Herregårdens Nationalpark (Aastrup Kloster)

Et nyt formidlingshus samt en genskabelse og åbning af det omkringliggende herregårdslandskab vil formidle historien om adlens magt op igennem tiderne.

4. Fjordens Nationalpark (Haldrups Grund)

Haldrups Grund skal genvække det maritime håndværk på stranden og styrke sejladsen i klinkbyggede både. 

Det sker blandt andet med et åbent bådebyggerværksted, et mastehus med formidlingsrum, et badehus og aktiviteter, der samtidig kan fungere som udstillingsvindue for den UNESCO-beskyttede klinkbyggetradition.

5. Fuglenes Nationalpark (Selsø)

Der investeres i flere fugleobservationsfaciliteter, så de besøgende får mest muligt ud af deres besøg, men også koncentreres på bæredygtige poster, der kan håndtere de besøgende uden at give forstyrrelser i naturen.

Støtte til to trædesten
Nationalparken har søgt medfinansiering fra Lejre Kommune til projekt 1-4, som alle er placeret i kommunen.  

Trædesten 1 har et samlet budget på 15 millioner kroner. Her bidrager Lejre Kommune med det ønskede tilskud på 250.000 kr.

Trædesten 2 har et samlet budget på 2.5 millioner kroner. De 300.000 kroner, som kommunalbestyrelsen tidligere har bevilliget til Valborup, indgår som medfinansiering, og nationalparken har derfor ikke søgt om yderligere tilskud. 

Trædesten 3 har et samlet budget på seks millioner kroner. Her bidrager Lejre Kommune også med de ønskede 250.000 kroner. 

Trædesten 4 har et samlet budget på 5,5 millioner kroner. Nationalparken har ansøgt Lejre Kommune om et tilskud på 1,3 millioner kroner. Her besluttede kommunalbestyrelsen sig for en hensigtserklæring om, at man vil drøfte Haldrups Grund i forbindelse med budget 2024-27.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig