Mange nye og usikre trafikanter færdes omkring skolerne i den kommende tid. Lejre Kommune og Rådet for Sikker Trafik opfordrer til at sætte farten ned og vise hensyn til de cirka 400 nye skolebørn, der begynder i 0.klasse til august i Lejre kommune.

Nye skoleelever er også nye trafikanter. Pas godt på dem, når du ser dem i trafikken.

Trafiksikker skolestart i Lejre Kommune 

Nye skoleelever er også nye trafikanter. Pas godt på dem, når du ser dem i trafikken. 

Foto: Lejre Kommune

LEJRE: Mange nye og usikre trafikanter færdes omkring skolerne i den kommende tid.  Lejre Kommune og Rådet for Sikker Trafik opfordrer til at sætte farten ned og vise hensyn til de cirka 400 nye skolebørn, der begynder i 0.klasse til august i Lejre kommune. 

Kampagnen ‘Børn på vej’ sætter fokus på trafiksikkerheden omkring kommunens skoler. Skilte ved skolevejene skal gøre trafikanterne opmærksomme på, at vi på vejene skal passe på hinanden – og særligt på dem, der er nye i trafikken. 
 
Når børnene begynder i skolen, kan deres klasse samtidig deltage i en konkurrence ved at løse opgaverne i ”Min Trafikbog”. På den måde kan de træne vejskilte og trafikregler. Konkurrencen skal hjælpe de nye trafikanter godt på vej, og Lejre Kommune udlodder 1.000 kr. til klassekassen i den vindende klasse.  

 

Forældre til de mindste børn er mest utrygge 
Skolestart er fyldt med forventning og spænding. Særligt for de yngste elever og deres forældre er tiden forbundet med spænding, og det gælder desværre også i forhold til trafikken omkring skolen. 

Forældrene til de yngste elever er nemlig ikke helt så trygge ved trafikken som forældrene til de større børn. Det viser “Tryghedsundersøgelsen 2021”, som Epinion har gennemført for Rådet for Sikker Trafik:  
 
38 procent af forældrene til mindste skoleelever oplever skolevejen som delvist eller meget usikker. Blandt forældrene til de 13 til 16-årige er tallet 28 procent. 

“Det er forståeligt, at forældrene til de yngste skolebørn er bekymrede for at lade deres børn gå eller cykle i skole. Men forudsætningen for, at de overhovedet vil overveje, om deres børn selv må transportere sig selv i skole, er, at de oplever en tryg skolevej. Derfor opfordrer vi både forældre og andre trafikanter, som passerer forbi skoler, til at udvise særligt hensyn, siger Rosa Nissen, specialkonsulent i Rådet for Sikker Trafik.” 

Næsten alle forældre, der selv færdes i trafikken ved skolen, svarer i undersøgelsen, at de selv viser hensyn i morgentrafikken omkring skolerne. Men 39 procent har oplevet andre forældre, som har kørt for stærkt omkring skolen, og 34 procent har oplevet forældre, som har været uopmærksomme på grund af deres mobiltelefon.  

2022 blev for mig personligt et markant anderledes år end nogensinde; nemlig mit første år som borgmester, skriver borgmester Tina Mandrup i sin nytårstale.

Borgmester Tina Mandrup:
“Børn på vej” som en af årets vigtige kampagner: 
 
“Det er afgørende, at vores børn lærer, hvordan de færdes sikkert i trafikken. Men det kan jo kun lade sig gøre, hvis vi som voksne trafikanter er opmærksomme, viser hensyn og i det hele taget overholder reglerne. Det burde være en selvfølge, men er det desværre ikke altid. Tiden omkring skolestart er en god anledning til at blive mindet om det”, siger borgmesteren. 


 

Fakta om undersøgelsen 
Tryghedsundersøgelsen 2021 er udført af Epinion for Rådet for Sikker Trafik blandt 2.042 forældre til børn i grundskolen, dvs. til børn i alderen 5-16 år, som går i folke-, fri- eller privatskole. 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig