Rådgivningsvirksomheden Niras har produceret data om solcellepotentialet på alle tage i Lejre Kommune, herunder både kommunale bygninger, boliger og erhverv.

Undersøgelse af solcellepotentialet

Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling besluttede for et år siden at igangsætte en undersøgelse af potentialet for at opsætte solceller på eksisterende bygninger i hele kommunens geografi. Nu er tallene kommet. 

Del denne artikel

Tekst af Conny Probst.

LEJRE: I Lejre Kommunes Klimaplan 2020  2050 er det en overordnet målsætning at øge produktionen af vedvarende energi i kommunen med 150.000 MWh frem mod 2030. I forlængelse heraf skal kommunen, ifølge Klimaplanen, understøtte opsætning af solceller på tagflader af eksisterende byggeri og nybyggeri.  

Rådgivningsvirksomheden Niras har produceret data om solcellepotentialet på alle tage i Lejre Kommune, herunder både kommunale bygninger, boliger og erhverv. Datasættet er baseret på frie grunddata, BBRoplysninger og GeoDanmarks bygningstema. 

Der indgår en række parametre som tagets hældning, areal, orientering og den estimerede mængde energi, som der årligt kan produceres på tagfladen. Det fremgår også, om taget er kommunalt, erhverv eller bolig  og man kan sortere blandt andet fredede bygninger og strå og glastage fra. 

Det realistiske potentiale er lavere
Et tags reelle solcellepotentiale vil kræve en konkret vurdering, hvor man blandt andet undersøger, om tagkonstruktionen kan bære solceller, og om der eventuelt er skygge fra træer eller andre bygninger, der reducerer potentialet. 

Beregninger baseret på datasættet viser, at hvis alle tage med optimal hældning og orientering udnyttes, vil der kunne produceres cirka 105.900 MWh årligt (heraf 2.400 MWh på kommunale tage, 2000 MWh på erhvervstage og 101.500 MWh på boligers tage). 

Det svarer til 70,6 procent af klimaplanens mål for vedvarende energiproduktion i 2030. 

På grund af forbehold for blandt andet den konkrete vurdering og boligejernes ønsker om at opsætte solceller er det realistiske potentiale lavere.

Tage på erhvervsbygninger
I nogle erhvervsområder er der særligt potentiale for solceller, da der er store, egnede tagarealer og bruges strøm i dagtimerne, hvor solen skinner. 

Niras har som eksempel beregnet potentialet for et erhvervsområde i Osted, hvor der på de 27 bygninger med flade tage over 70 m2 vil kunne produceres i omegnen af 1.461 MWh årligt.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig