Povl Søndergaards måske mest kendte værk er monumentet for Knud Rasmussen, der står på Kystvejen i Charlottenlund

Povl Søndergaards måske mest kendte værk er monumentet for Knud Rasmussen, der står på Kystvejen i Charlottenlund

Ungdom i bevægelse på efterskolen i Lindenborg

På Efterskolen Lindenborgs ejendom på Borrevejlevej 26 står en skulptur udført af Povl Søndergaard. 

Tekst af Conny Probst. Foto Klaus W. Rasmussen

LINDENBORG: Hvis man går fra efterskolens parkeringsplads mod vest i retning af vandet, får man øje på skulpturen ”Ungdom”. Den står nedenfor Bakkehuset med udsigt over Lejre Vig.

Før efterskolen overtog ejendommen i 2012 var stedet i mange år kendt som Borrevejle Fest-, Idræts – og Lejrplads. I folkemunde hed stedet slet og ret ”Borrevejle”. 

En igangsætter
Initiativtageren til oprettelsen af Borrevejle var Valdemar Hansen fra Osted. 

Som formand for Roskilde Amts Gymnastikforening stod han i spidsen for foreningens indkøb af området i 1931. 

På skrænten ud mod vandet er rejst en mindesten, der hylder Valdemar Hansen som den ildnende igangsætter.

Nedslag i prisen
Valdemar Hansen købte skulpturen ”Ungdom” af dens skaber, billedhuggeren Povl Søndergaard. 

Skulpturen var i slutningen af 1930’erne med på en udstilling i København, hvor Valdemar Hansen havde set den. 

Prisen på værket var 10.000 kroner, men det blev ikke solgt. 

Senere kontaktede billedhuggeren Valdemar Hansen og sagde: – ”Jeg kan huske, at du gerne ville have haft min statue til din festplads i Gevninge. Hvis du er inter-
esseret endnu, skal du få den for 4.000 kroner”. 

Valdemar Hansen slog til og forærede skulpturen til Borrevejle, hvor den blev placeret på sin nuværende plads.

Kunstværket
Skulpturen findes i mange varianter. 

Den blev opstillet på Genforeningspladsen i København i 1934, hvor den hedder ”Mand og Pige”. 

Med sit let stiliserede bevægelsesmotiv er værket både karakteristisk for kunstneren og for tiden. 

Flere lokale borgere ejer bronzeafstøbninger af skulpturen i mindre format.

Povl Søndergaards måske mest kendte værk er monumentet for Knud Rasmussen, der står på Kystvejen i Charlottenlund

Kilde: Vores Kunst, Udgivet af Lejre Kommunes Billedkunstudvalg. 

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig