”Vikingetidens mands-og kvindedragt” har haft som mål at konstruere en mands- og kvindedragt baseret på to danske gravfund fra 900-årene

Vikingetidens mands-og kvindedragt” har haft som mål at konstruere en mands- og kvindedragt baseret på to danske gravfund fra 900-årene.

Velklædt i vikingetiden

Sagnlandet Lejre har deltaget i et projekt, der har til formål at skabe arkæo-logisk velfunderede rekonstruktioner af vikingetidens klædedragter.

LEJRE: – Det er fascinerende at arbejde med fortiden. Og helt fantastisk, når fonde deler samme fascination og bakker op om vores arbejde gennem uundværlig støtte, sagde Lars Holten, direktør i Sagnlandet Lejre, da han holdt tale i Kongehallen for en masse indbudte gæster. 

Anledningen var afslutningen på projekt ”Velklædt i Vikingetiden”, et samarbejdsprojekt mellem Nationalmuseet, Københavns Universitet, Center for Tekstilforskning og Sagnlandet Lejre. Projektet er finansieret af Velux Fonden.

Projektet har bestået af tre delprojekter, som har genereret vigtig viden gennem forskning og analyse, eksperimentelarkæologiske undersøgelser og rekonstruktioner.  

I delprojekt 1 har man sat fokus på vikingetidens store variationer af tekstiler, fortalte Ulla Manning fra Nationalmuseet.

– Vi har haft de perfekte rammer for at udvikle projektet undervejs – og mere end 40 projektdeltagere. Det er fantastisk at kunne vise, hvor dygtige fortidens håndværkere var. Det har krævet de bedste håndværkere i nutiden at rekonstruere nye tekstilprøver.

Eva Andersen Strand fra Center for Textile Research på Københavns Universitet fortalte, hvor svært det har været at finde lignende uld i dag. 

– Det har været et meget stort arbejde. Vi har rekonstrueret datidens tekstilredskaber og endte med at vælge tre forskellige håndspundne og håndvævede kvaliteter, der stemmer 90 procent med originalerne.

Mands- og kvindedragt
Delprojekt 2 ”Vikingetidens mands-og kvindedragt” har haft som mål at konstruere en mands- og kvindedragt baseret på to danske gravfund fra 900-årene: Mammen, nær Viborg og Hvilehøj, nær Randers. 

Produktionen af dragterne med vævning, farvning og syning er foregået i Sagnlandet Lejre, og de rekonstruerede dragter skal indgå i Nationalmuseets fremtidige udstillinger. 

Projektet startede i efteråret 2018, og Sagnlandets tekstil-arkæolog Ida Demant, har været med fra start. 

– Først i foråret 2021 var arbejdsprocesserne færdige. Og så gik vi i gang med dokumentationen, fortæller hun.

De to færdige dragter blev præsenteret i Kongehallen. 

Mandsdragten bestod af et par bukser, en broderet hørkjortel og en kaftan af bæverpels. Kvindedragten af en underkjole af hør, en rød uldkjole og en pelskappe.

– Mandens konstruerede hørkjortel har 64 broderede fragmenter. Undervejs blev vi klar over, at det nok skyldes, at stoffet til den kjortel, vi fandt i graven, tidligere har været brugt til en dug eller et vægtæppe, fortalte Charlotte Rimstad fra Nationalmuseet.

– Kvindens pelskappe er lavet af skovmår med en kant af bæverpels. Senere viste det sig, at skovmåren har været en egernpels. Men de er jo fredede, sagde hun.

I løbet af sommeren bliver sidste del af projektet – ”Vikingetidens dragtkatalog”- færdigt. 

Kataloget skal gøre det lettere fremover at træffe de rigtige valg i en rekonstruktionsproces.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig