Mit hjerte banker for Lejre! For alt det vi kan gøre her lokalt”. 

Annonce: Den dag Børsen brændte

Del denne artikel

Tekst Birgitte Schytte, Formand for Social, Sundhed og Ældreudvalget i Lejre Kommune Folketingskandidat for det Konservative Folkeparti

Tirsdag den 16. april skulle have været en helt særlig dag. Ikke blot fordi Dronningen havde fødselsdag, men denne dag skulle Ældresundhedskonferencen på Christiansborg finde sted. Timing perfekt inden Regeringens præsentation af ny ældrereform. De stærkeste røster indenfor Sundhedsområdet var parate til at stille op, fordi vi deler fælles vision om, hvad vores Ældrevelfærd bør være. 

Det var ikke kun Børsen, der gik op i røg. Med evakueringen af Christiansborg gik alle planer om afvikling af Sundhedskonferencen også op i røg. Igennem et år har jeg som formand for Baglandsgruppen for sundhed drevet den konservative politikudvikling. Her opstod idéen med konferencen.

Hvorfor skal vores ældre prioriteres sidst?
Regeringens stort anlagte ældrereform har fået tildelt 1 milliard til ældreområdet. Det står i kæmpe kontrast til Minkfarmernes 30 milliarder og Ukraines 60 milliarder.

I Lejre fordobles andelen af ældre over 80 år til 2.500 i 2034. Ældres skrøbelighed fordobles i risiko fra 80 til 85 år. En simpel infektion eller en brækket hofte kan blive forskellen på liv eller død. Derfor har vi brug for nye tiltag.

Kost er afgørende for forebyggelse
Her i Lejre er vi heldige at have en Ældrerådsformand som Kirsten Kornval som ved alt om rigtig kost.  At sikre korrekt ernæring til forskellige sygdomme er specialistviden, som ingen almindelige ansatte har. Derfor har vi brug for diætister til at sammensætte kostplaner og uddannet personale, der kan lave den gode næringsrige mad med lokale råvarer.

Hvorfor er det kun hospitaler, der får tilført midler?
Vores Sundhedssystem har fejlet ved at fokusere ensidigt på hospitaler. Vi har et dybt specialiseret sundhedssystem, som kun kan håndtere en sygdom ad gangen. Men, vi har multisyge patienter, som fejler flere ting. Det kan systemet i dag ikke håndtere. Din egen læge skal håndtere 50% flere patientkontakter uden flere midler. Derfor har vi brug for at udvikle vores nære sundhedsvæsen. I Lejre har vi ingen hospitaler og ingen sundhedshuse. Alle borgere skal transportere sig til behandling. Derfor giver digitale lægebesøg mening. Vi skal etablere sundhedshuse med forskellige fagligheder og sikre høj faglig sparring, så patienter får den optimale behandling tæt på.

Vi skal gøre det, der virker!
Vi har i Lejre en unik mulighed for at implementere de gode løsninger. Vi har Hjemlighed og Værdighed i praksis og fokuserede demensforløb. Vi har god genoptræning, som følger den seneste forskning. Lejre er med i projekt Progrez, der viser, at ældre med vindueskiggersyndrom (dårlig blodforsyning til benene), har bedre af at træne flere gange om ugen end at blive opereret. Det giver rigtig god mening, bedre økonomi og mindsker risiko for komplikation ved operation.

Fra national strategi til lokal værdi
Mit hjerte banker for Lejre! For alt det vi kan gøre her lokalt. Derfor er mit mål at bringe de store visioner og nationale strategier ind og gøre dem til konkrete tiltag. Vi behøver ikke at vente. Vi ved, hvad der virker! Vi kan gøre livet bedre og øge livskvaliteten ikke blot hos vores ældre, men også gøre livet nemmere for alle de pårørende, der indimellem er i risiko for at segne under opgaverne for at tage hånd om deres kære.

Sammen kan vi mere
Kommunen vil aldrig kunne løfte alt alene. Det kræver, at vi taler sammen om det, vi ønsker. Vi skal lægge realistiske, konkrete planer, så vi ved, hvad vi kan regne med. Med kun 1 milliard til området, kan jeg afsløre, at vi ikke kan få opfyldt vores ønsker. Uanset, hvilken politisk farve vi har. Derfor er der brug for at tale op om konsekvenser og få sat gang i de ting, der virker.

Sundhedskonferencens nødvendighed er ikke gået op i røg. Derfor er jeg utrolig stolt over, at samtlige oplægsholdere – hver og en – ønsker, at vi skal gennemføre konferencen. Ny dato bliver fredag den 1. november fra 13.00 til 16.00 på Christiansborg. 

Her vil Ældresagen, Alzheimerforeningen, Høreforeningen, Hjerteforeningen, Ældrerådet i Lejre m. Kirsten Kornval, Geriater Solvejg Henneberg, Professor i Karkirurgi Kim Houlind, Sundhedsøkonom Kjeld Møller Petersen og ikke mindst Mads Koch Hansen fra det Nationale Sorgcenter belyse, hvordan vi sikrer de bedste vilkår for de ældre. 

Forbundet – Forpligtet – Forsvarligt


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig