På biblioteket i Lejre står alle bøger med forsiden udad. 

Vi skal være åbne for brugerne

Foruden at have det overordnede ansvar for Lejre Bibliotek & Arkiv, har Tobias Mortensen også en bærende rolle i arbejdet med at involvere borgerne og udvikle bibliotekets tilbud til børn.

Del denne artikel

Tekst og foto af Conny Probst.

LEJRE: Tobias Mortensen er uddannet historiker fra Københavns Universitet og har været ansat i Lejre Kommune siden 2011. Først som projektmedarbejder på en række historiske projekter og sidenhen som koordinator for Lejre Arkiv. 

I starten af 2024 blev han leder af Lejre Bibliotek & Arkiv. 

– Det er i børneårene, at grundlaget for læselysten bliver lagt. Det er vi medansvarlige for. Jeg har selv taget nogle biblioteksvagter for at se, hvordan kommunens biblioteker bliver brugt, fortæller Tobias Mortensen. 

– Det er vigtigt, at vi forstår, hvad det er, børnefamilierne har brug for. Jeg vil gerne sikre mig, at vi er rigtig gode til at åbne os for brugerne i Lejre Kommune.

– Vi har derfor også ansat to litteraturformidlere med fokus på børn og unge. Det er nemlig vigtigt, at bøgerne formidles i børnenes øjenhøjde, så vi sikrer os, at børnene selv kan agere i bibliotekerne. Det er vigtigt, at de mindste også kan finde deres egne bøger. 

– Vi skal øve os i at forstå, hvordan de små agerer, siger Tobias Mortensen, der selv har børn og er bosat i kommunen.

Hverdagsdemokrati
– På bibliotekerne arbejder vi både med hverdagsdemokrati og nærhedsdemokrati. Som borger i Lejre Kommune kan man hver dag gå på opdagelse og bliver oplyst i den litterære verden, tilegne sig den viden som fører til uddannelse og et bedre liv, eller deltage aktivt i de frivillige fællesskaber, der skaber værdi, indhold og glæde for andre, fortæller Tobias Mortensen. 

– Vi har en høj grad af selvbetjening. Vores fem biblioteker har selvbetjent åbent mange timer hver dag, hele året rundt. En af vores fornemste opgaver er netop at tilgængeliggøre tilgangen til den demokratiske deltagelse gennem viden.

– Grundlæggende har vi bemandet åbning på to af de fem biblioteker alle dage, undtagen søndag. 

– Og man kan ringe til biblioteksvagten mandag til torsdag mellem 9 og 17 og fredag mellem 9 og 16.

– Biblioteket må godt være et sted, hvor man må komme ind og have en holdning til tingene. For vi ønsker en høj grad af borgerinddragelse. Det har vi i den senere tid især afprøvet i Osted og Gevninge. 

– Den borgergruppe, der er opstået ud fra samarbejdet om det nyrenoverede bibliotek og beboerhus i Gevninge, mødes nu en gang om måneden og er med til at sætte retningen og videreudvikle huset samt skabe nye aktiviteter. Vi vil ikke lukke os om os selv; vi vil være åbne for de input, borgerne forærer til os. 

– Den metode til borgerinddragelse, som vi brugte i Gevninge, har vi videreført til biblioteket i Osted, hvor der også er en borgergruppe undervejs. 

Fællesskaber
– Jeg vil gerne have, at vi bliver endnu bedre til at rammesætte og opbygge de frivillige fællesskaber omkring biblioteket. Selvfølgelig med et solidt afsæt i det litterære univers og bøgernes verden 

– Har man noget, man brænder for – for eksempel klima og bæredygtighed, filosofi eller havekunst – i princippet kan det være hvad som helst -undersøger vi, om der er grobund for et fagligt fællesskab omkring netop de emner.  Lidt i lighed med det værdifællesskab, der er i arkivet, siger Tobias Mortensen

– Borgerne i Lejre er engagerede i forhold til frivillighed og vil gerne løfte i fællesskab. Det er i hvert fald min opfattelse. Og frivillige fællesskaber kan være brændstof for understøttelsen af de kulturelle aktiviteter. For den enkelte frivillige kan det være indgang til nye sociale relationer, og skabe en tættere tilhørsforhold til lokalområdet. 

– Det er min erfaring, at fællesskaberne kan være identitetsskabende, give værdi for den enkelte og for fællesskabet, og kan faktisk være med til at åbne et nyt livskapitel for den enkelte.

Arkivet
I arkivet er der omkring 20 frivillige, der indsamler, registrerer, dokumenterer og formidler.

– De frivillige løfter en stor opgave for dokumenteringen, bevaringen og formidlingen af vores fælles historie i Lejre Kommune. 

– Arkivet er et fantastisk sted, og arkivets frivillige bruger i Lejre Arkiv deres dyrebareste – nemlig deres tid. De har alle hver deres specielle forcer og benytter dem aktivt til løsningen af arkivets opgaver.

– De frivillige har gennem de sidste år færdiggjort registreringen af alle papirarkivalier, håndbogssamling og lydarkivet. 

– Vores billedarkiv er vores helt store opgave. Vi anslår, at arkivet rummer omkring 120.000 billeder. Det er et stort arbejde, og i sidste måned ramte vi registrering af billede nummer 12.000, fortæller Tobias Mortensen. 

Lejres historie
Tobias Mortensen har forfattet en række artikler til Trap Danmark, der er et bogværk, der topografisk og statistisk beskriver det danske rige: 1850 – 2007 i Lejre Kommune, Foreninger og frivillige i Lejre Kommune, Religion og trossamfund i Lejre Kommune og Traditioner og fortællinger i Lejre Kommune. 

– Jeg har nok lidt et kærlighedsforhold til historien i Lejre. Jeg kan godt lide at være grundfæstet i det lokale.

Tobias Mortensen er historiker og har specialiseret sig i vikingetiden. I fritiden forsker han i oldislandsk og oldengelsk.

– Lejre er pr. definition meget vigtig for mig. I min fritid arbejder jeg også med forståelsen af Lejre og sangkongeslægten Skjoldungerne, samt fremstillingen af dem op gennem tiden. 

– Det bruger jeg en del tid på i weekenderne og når ungerne er lagt i seng. 

De 49 landsbyer
Tobias Mortensen mener, at nøglen til at forstå, hvorfor Lejre Kommune ser ud som den gør i dag, ligger i den dna, der er i de 49 landsbyer. 

– Hvis man vil forstå vores omgivelser, landsbyernes udtryk og de landskaber, som vi hver dag færdes i, er en grundlæggende forståelsen af fortiden et godt sted at starte, siger Tobias Mortensen, der, sammen med de frivillige har lavet en lille beskrivelse af hver af kommunens 49 landsbyer.

– Vi har også skabt en podcast om hver af dem – så man snart kan få en kort historisk intro til sin egen landsby leveret lige til øregangene.

– Og jeg synes, det er relevant at tilbyde en oversigt over kommunes landsbyer, specielt når vi er en geografisk så stor kommune. 

– Der er langt fra nord til syd. Både langs landevejene og også i et historisk perspektiv. Omkranset af Isefjorden og Roskilde Fjord, med de gamle fiskerlejer ved Ejby og Gershøj med små fiskerhuse i havnemiljøet, over en fantastisk samling af gravmonumenter fra stenalder, bronzealder og vikingetid, til godslandskaberne med herregårde, der også kendetegner Lejre Kommune. 

– Vores kommune er fyldt med historier, der venter på at bliver fortalt. Det er den forbindelse til vores fælles historie, som jeg mener, at arkivet repræsenterer. 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig