Godset kan spores tilbage til 1400-tallet. Oprindeligt lå der i området en mindre samling huse, under fællesbetegnelsen Aastorp, og godset blev synonym med dette.

Godset kan spores tilbage til 1400-tallet. Oprindeligt lå der i området en mindre samling huse, under fællesbetegnelsen Aastorp, og godset blev synonym med dette.

Aastrup Kloster

I den smukke Elverdamsdal ligger Aastrup Kloster placeret, som en ren naturperle.

Tekst og foto af Robert Dumong

LEJRE: Godset kan spores tilbage til 1400-tallet. Oprindeligt lå der i området en mindre samling huse, under fællesbetegnelsen Aastorp, og godset blev synonym med dette.

Den første gård har sikkert ligget længere imod Tølløse, hvor terrænet er mere bakket. Den aktuelle placering er umiddelbart op til Elverdamsåen, men den var tidligere var meget mere vandrig, og blev brugt til at fragte tømmer fra skovene omkring Smidstrup til Tempelkrogen.

Nedslag i Godsets historie
Godsets historie kan føres tilbage til 1539 og tiden omkring Christian den Anden. Godsets nordfløj blev påbegyndt af Erik Krabbe. Trods han levede i en turbulent og meget krigshærget tid, er han ikke kendt for en indsats på krigsskuepladsen. Derimod var han manden, der sørgede for, at Saxos Danmarkshistorie blev genoptrykt og genudgivet i 1534.

Familien Krabbe ejede godset til 1564, hvor Enevold Kruse, som var gift med Else Marsvin, og hvis slægt ejede meget store besiddelser både i Danmark og Skåne, overtog og færdiggjorde i 1613 godsets østfløj. 

Eichel
De næste mange år havde godset skiftende ejere. Markante var familien Eichel, som var godsejere, da Stavnsbåndet blev ophævet i perioden 1766-1800.

Det var Eichel, som forsøgte at afsætte området omkring Kragemosen til de frisatte bønder. De frabad sig dog denne mulighed for landvinding, da området var totalt uegnet til landbrug, fordi det med mellemrum, når der kommer kraftig vind fra nord, bliver oversvømmet. 

Dannemand
Bedst kendt af alle ejere er vel Frederik Wilhelm Dannemand, som var uægte søn af Frederik den Sjette. Han købte Aastrup i 1842, men trods 3 ægteskaber efterlod han sig ingen arvinger. Hans anden kone, Louise Schulin og han oprettede i  1857 en fundats, der bestemte, at der skulle oprettes et stift, Det grevelige Dannemandske Stift – Aastrup Kloster. Det skulle fungere som verdsligt kloster og bolig for ugifte kvinder af hans og hans hustruers efterslægt.

Der går flere historier om Dannemand, blandt andet om, hvordan han, når han kom hjem i løftet stemning, med meget stor sikkerhed formåede at ’balancere’ sig frem mellem de to hundehuse ved voldgraven og gennem det snævre område, som de gøende vagthunde netop ikke kunne nå.

Dannemand havde ingen god økonomisk sans, og da hans tredje kone formøblede hele formuen, forsøgte han i 1884 han at sælge godset, men handlen måtte gå tilbage grundet stiftelsens fundats, og Det grevelige Dannemandske Stift blev sat under administration.

I perioden 1928 til 1988 fungerede Aastrup som kloster med en priorinde og 5 konventualinder”. De ligger alle begravet på Soderup Kirkegård

Dannemand opførte den lille sydfløj i 1856.

Bygningskomplekset er nu delt i 2 funktionelle enheder. Den gamle klosterfløj, som set til venstre side af fotoet, og nu ved specielle lejligheder bruges af stiftelsens bestyrelse og administration, og fløjene i højre side, hvor Stiftsforvalteren har kontor og tjenestebolig.

Driften
Aastrup fungerer til stadighed som en aktiv enhed, og driften finansieres via skovbrug, agerbrug, jagtudlejning og udlejning af boliger.

Skovbruget giver et relativt beskedent afkast. De primære indtægtskilder er landbruget, der er bortforpagtet, jagten og boligudlejning.

Samlet disponerer Godset over 27 boliger – heraf 5 dobbelthuse, og hovedparten er let genkendelige i landskabet på deres specielle Aastrup gule farve. Karakteristisk for boligerne er at de alle bærer navn, som er relateret til det erhverv, som har været praktiseret i huset. Gartnerboligen, Sadelmagerhuset og Vægterboligen er nogle af navnene.

Aktuelt overvejes det at ombygge dele af avlsgården til lejligheder, men det giver en del problemer, da man ikke vil gøre vold på den smukke oprindelige arkitektur, og bygningens dimensioner gør det svært at proportionere boliger med tilstrækkeligt lysindfald.

Holberg og Aastrup
Ludvig Holberg opholdt sig på et tidspunkt på Aastrup, og man mener med sikkerhed, at det var her, han hentede inspiration til Jeppe på Bjerget. Skoemagerkroen, hvor Jacob Skomager havde udskænkning har længe været anset for at være identisk med den kendte kro i kommunen.

Mindre end 1 km fra kroen, på Elverdambakkens højeste punkt, lå 

en mere ydmyg bolig, hvor Jeppe og Nille efter sigende skulle have boet. Deres bolig, Fuglesangshuset, eksisterer ikke mere, og på stedet er der nu opført en ny – og helt moderne bolig, som står til udlejning.

Aktiviteter

I fundatsen for Aastrup er tillagt afholdelse af 5-8 aktiviteter. Nogle af disse er beregnet for personer tilknyttet stiftet, mens andre er for offentligheden. Således giver Den Kongelige Livgardes Musikkorps koncert hvert år i juli. Man har også en enkelt gang forsøgt med et ridestævne, men det tog efterfølgende flere måneder og mange arbejdstimer at genoprette plænerne efter hestenes hove.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig