Der er ingen sundhedsmæssige risici forbundet med blødgjort vand.

Der er ingen sundhedsmæssige risici forbundet med blødgjort vand.

HOFOR etablerer blødgøringsanlæg

GEVNINGE: HOFOR er i gang med en opdatering, renovering og modernisering af hele deres vandforsyning. I den forbindelse opfører man et nyt vandværk ved Gevninge – tre km nord for det eksisterende vandværk ved Lejre. 

Som en del af moderniseringen ønsker HOFOR, at alle deres regionale vandværker leverer blødgjort vand, og at vandværkerne har mulighed for at anvende UV-behandling, når der er behov for dette. 

Vandet fra det nye vandværk ved Gevninge ledes via en nyanlagt rentvandsledning til Værket ved Lejre, hvorfra det kobles på den eksisterende transportledning mod København.

Blødgøring af drikkevandet betyder, at vandets naturlige indhold af kalk fjernes. 

Fordelene er blandt andet længere levetid på installationer, reduktion af kemikalieforbruget i private hjem og virksomheder, mindre energiforbrug til husholdningsapparater og varmtvandsanlæg, samt lettere rengøring i hjem og industri.

Blandt ulemper kan nævnes, at der skal tilsættes forbrugsstoffer i blødgøringsprocessen. 

Blødgjort vand vil have et forøget indhold af natrium i forhold til det vand, der leveres på nuværende tidspunkt. Indholdet vil dog være under grænseværdien for drikkevand. 

Der er ingen sundhedsmæssige risici forbundet med blødgjort vand.

På vandværket etableres der et UV-anlæg, der kan aktiveres ved behov. 

Behovet kan opstå i situationer, hvor der konstateres bakteriel forurening, og der er brug for en ekstra hygiejnisk barriere. 

Ved UV-belysning fjernes kim og bakterier, inden vandet pumpes ud af vandværket.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig