Lejres gamle vandværk ved Ledreborg Alle

Billedetekst

Vandværker i Lejre

HOFOR’s store vandværk i Lejre står højt på listen over kulturmiljøer i Lejre Kommune.
Tekst af Conny Probst. Foto kwr & HFOR

LEJRE/GEVNINGE: Lejre Kommune fik i 2019 – med hjælp fra Århus Arkitektskole og Realdania – gennemført en kortlægning af kommunens mange levende og bevaringsværdige kulturmiljøer.
Det har afstedkommet en beskrivelse af hele 46 kulturmiljøer, med beskrivelse af kulturhistoriske og arkitektoniske værdier samt kulturmiljøets betydning for turisme, bosætning, kultur og erhverv.
Ikke overraskende rummer Lejre Kommune mange bevaringsværdige landsbymiljøer, hvor særligt Kattinge, Holtensminde, Ledreborg Slot, vandværket på Ledreborg Allé og Gevninge er fremhævet som helt særlige.

Vandværket i Lejre

Vandværket er opført 1934 til 1939. Nærmest ind- og udkørslen ligger fire tjenesteboliger, to og to.
Syd for kørevejen ligger filterbygningen, og nord for ligger et maskinhus, nedgangskammer og sandvaskbygning.
Bygningerne er holdt i en stram, klassicistisk stil med enkle, gennemgående dekorative elementer, der binder bygningerne sammen.
”Hele området opleves som ét samlet miljø med en stærk og tydelig fortællende karakter indlejret i hver enkelt bygning, hvorfor området er af unik karakter”, står der i beskrivelsen.

Bevaringsværdigt

Man anbefaler at påbegynde en udviklingsplan for vandværket frem mod dets funktionsophør i 2024. For at sikre, at det udvikles med respekt for de eksisterende bygninger.
I den forbindelse anbefales det tillige, at alle bygninger samt den åbne struktur med cisternerne under jorden bevares.
Ikke langt fra Sagnlandet Lejre, på en bar mark, gik HOFOR A/S i sommeren 2021 i gang med at bygge et nyt, moderne vandværk.
Det nye værk ved Gevninge – med udsigt fra Holbækmotorvejen – skal erstatte det 84 år gamle vandværk ved Lejre.
Værket forventes at være klar til at levere blødere vand i 2024.
HORFOR forbinder det gamle værk med det nye via store parallelle rå- og rentvandsledninger på den cirka tre kilometer lange strækning mellem Lejre og Gevninge.

FAKTA OM VANDVÆRKET:

• Det nye værk vil stå færdigt i 2024
• Værket skal producere op til7,4 millioner m3 vand årligt til København og omegn.
• Prisen for renovering og nybygning forventes at være omkring 610 millioner kr.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig