En stor del af det af det afsatte beløb skal bruges på Gevninge Bibliotek og Beboerhus.

12 millioner til vedligeholdelse af kommunens bygninger

I Gevninge Bibliotek og Beboerhus er der opdaget et omfattende husbukangreb, der kræver udskiftning af en stor del af tagkonstruktionen.

Tekst af Conny Probst. Foto Klaus W. Rasmussen.

LEJRE: I 2023 blev der udført forholdsvis få planlagte vedligeholdelsesopgaver på kommunale bygninger grundet bevillingens størrelse (8,1 millioner kroner). 

I 2024 er der afsat 12,4 millioner kroner til planlagt vedligeholdelse.  

Pengene skal til dels bruges til en række ”bundne” opgaver/udgifter såsom akutte vedligeholdelsesopgaver og lovpligtige opgaver og dels til planlagte vedligeholdelsesopgaver på konkrete bygninger.

Planlagte opgaver
I 2024 er der afsat 6,4 millioner kroner til bundne opgaver/udgifter opgaver, hvilket betyder, at der kan udføres planlagt vedligeholdelse for seks millioner kroner.

En stor del af pengene skal bruges på Gevninge Bibliotek og Beboerhus, hvor der – i forbindelse med udførelse af en mindre tagreparationer – blevet opdaget et omfattende husbukangreb. En rapport konkluderer, at det er nødvendigt at udskifte hele eller store dele af taget samt udføre forstærkning eller udskiftning af en del af spærene. Den anslåede pris er på 2,6 millioner . kroner

Derudover foreslås følgende vedligeholdelsesopgaver udført: Ny tagbelægning på institution på Alsvej 1: 200.000 kroner.

Udskiftning af tærede vandrør på den nordligste del af Firkløverskolen: 600.000 kroner. 

Udskiftning af dobbeltdør og malerarbejde på Spiren, Såby Skole: 200.000 kroner. 

Udskiftning af ABA central og nye detektorer på Hvalsø Plejehjem: 500.000 kroner.

Udskiftning af lys i Lejrehallen: 300-000 kroner. 

Gennemgang af vinduer og døre samt udskiftning af enkelte vinduer, reparation af sætningsrevner og ventilationsanlæg i Hyllinge-Lyndby Børnehave: 500.000 kroner. 

Udskiftning af oliefyr til varmepumpe (delfinansiering), akutboliger på Bognæsvej: 300.000 kroner. 

Gennemgang af vinduer og døre og maling af træværk, akutboliger på Baunehøjvænge: 120-000 kroner. 

Understrygning af tag på vinkelbygning, Glim gl. Skole: 150.000 kroner. 

Reparation og maling af døre/vinduer og træværk, Osted IF: 300.000 kroner. 

Reparation af kloakbrønde og maling af træværk, Kirke Hyllingehallen: 130.000 kroner. 

Reparation af mindre tagpaptage blandt andet over depot på Hvalsøhallen: 100.000 kroner. 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig