Hvis man tilmelder sig i etableringsfasen, anbefaler FVG, at det gøres gratis for den enkelte husstand at komme med – dvs. at både husstandens nye stikledning og fjernvarmeunit etableres uden beregning.

Måske helt gratis at blive tilsluttet nyt fjernvarmenet

Annonce. Der er borgermøde om kollektive grønne varmeløsninger i Allerslev/Lejre By. Her vil FjernvarmeGruppen A/S præsentere en løsning, hvor Lejre By etablerer sit eget fjernvarmeanlæg, og hvor byens borgere kan blive tilsluttet gratis.

LEJRE BY: I Lejre Kommunes klimaplan er det en målsætning, at alle ejendomme og boliger i kommunen skal opvarmes med fossilfri energi senest i 2030. 

Kommunens forsyningsselskab, Fors, har udarbejdet et projektforslag i forhold til etablering af fjernvarme i Allerslev/Lejre By, som konkluderede, at varmeforsyningslovens krav om positiv samfundsøkonomi ikke kunne indfris. 

Det betød, at kommunalbestyrelsen ikke kunne godkende et projektforslag om etablering af fjernvarme i området. 

Efterfølgende har en række lokale kræfter arbejdet ihærdigt videre med en fjernvarmeløsning. 

Og nu har kommunen indkaldt til et borgermøde den 6. september, hvor tre virksomheder vil fortælle om deres syn på potentialet for fjernvarme i Allerslev/Lejre By. – Lejre By kan med fordel etablere sit eget fjernvarmeanlæg, siger Anders Lund, direktør i Fjernvarmegruppen A/S (også kaldet FVG). 

Gode erfaringer fra Odsherred
FVG har opstillet en række beregninger for et 30-årigt projekt og benytter en model, der allerede har været en succes i en række byer i Odsherred; en model med gratis tilslutning og en lav årlig varmepris på omkring 20.000 kroner for et gennemsnits-hus. 

– Måske endnu lavere. Varmeudgiften varierer lidt fra by til by, men man kan forvente at spare cirka en tredjedel i forhold til for eksempel at have sin egen varmepumpe, siger Anders Lund. – Der er en lang tradition for fjernvarme i Danmark. Vi genbruger erfaringerne fra Odsherred og sørger for, at et tilsvarende projekt realiseres i Lejre By. 

– Når det er gratis for den enkelte at komme med, så ser vi en meget høj tilslutning. – Det giver stordriftsfordele og i sidste ende en god varmeøkonomi for forbrugerne, siger Anders Lund. 

Han forventer, at 9 ud af 10, eller mere end 700 af husstandene med vandbårne anlæg tilmelder sig. 

En helt særlig kundetilgang
Det er helt afgørende for økonomien i et fjernvarmeprojekt, at så mange som overhovedet muligt bliver tilsluttet det nye fjernvarmenet. 

– Jo flere tilmeldinger – jo lavere varmeudgift. – Kunderne får derfor tilbud om tilslutning på helt særlige vilkår, hvor den enkelte husstand ikke skal betale og heller ikke skal bekymre sig om installation eller andet, forklarer Anders Lund.

Hvis man tilmelder sig i etableringsfasen, anbefaler FVG, at det gøres gratis for den enkelte husstand at komme med – dvs. at både husstandens nye stikledning og fjernvarmeunit etableres uden beregning.

– Husstandens gamle olie- eller gasfyr afmonteres og bortskaffes også uden beregning – og endelig skal der tilbydes gratis afkobling fra naturgas.

– Det skal være nemt for husstanden at sige ja tak til fjernvarme.

Byens eget fjernvarmeanlæg
Når den ønskede tilslutning er opnået, så projektet kan realiseres, bistår FVG med etablering af et lokalt A.M.B.A. i byen.

– Vi hjælper det nyetablerede selskab, gør alt arbejdet, og sørger for, at det bliver gjort rigtigt.  – FVG varetager eksempelvis myndighedsbehandling, projektering, udbud og styring af entreprenører, forklarer Anders Lund.  FjernvarmeGruppen A/S anslår, at Lejre By/Allerslevs beboere kan få fjernvarme i løbet af tre år.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig