Øverst fra venstre: Per Nørgård, Per Gerner Larsen, fra venstre nede: Marianne Witzel, Iben Plesner, Carsten Møller, Hanne Engvang 

800.000 fondskroner til Felix´ grønne baghave

Bestyrelsen for Domus Felix ønsker at udvikle udearealerne, så de bliver endnu mere velegnede til arrangementer og fælles aktiviteter.  

Del denne artikel

Tekst af Conny Probst. Foto Klaus W. Rasmussen.

LEJRE:  – Det her får stor værdi for mange, siger Per Nørgård, formand for bestyrelsen i Domus Felix om det projekt, som der for alvor skal tages fat på til efteråret. 

Takket være 800.000 kroner fra Nordea Fondens ”Her gror vi-pulje”. 

Projektet består af fire hovedelementer: 

– Ny belægning på gårdspladsen.

– Multifunktionel platform langs bygningens sydfacade.

– Opholdsrum og beplantning i haven.

– Ny bro over åen.

Kulturhusforeningen Domus Felix får et årligt driftstilskud på knap 68.000 kroner. Derudover har foreningen indtægter fra udlån af lokaler til blandt andet andre foreninger.  

Det planlagte projekt har et budget på 850.000 kroner, hvoraf foreningen selv indskyder 50.000 kroner.

Med til projektet hører også en affaldsgård, som Lejre Kommune etablerer.  

Og naboen – Børnenes Kunsthus – har ønsker om at etablere et udeværksted i haven. Så det ønske kommer med i projektets haveplan.

Længe undervejs
– Det hele startede i 2018, hvor vi fik 100.000 kroner af Lejre Kommune til ”Byens Puls”; til en plan for udvikling af bymidten. 

– Vi holdt et borgermøde, hvor der blandt andet var ønsker om et torv, en opgradering af belægningen og trafikdæmpning, så bymidten kunne hænge bedre sammen. 

– Så vi hyrede en landskabsarkitekt, der udarbejdede en plan, der skulle sætte Domus Felix ind i helheden i byen, fortæller Per Nørgård. 

Sidste forår søgte Lejre Kommune Nordea Fondens kulturhuspulje om tilskud til projektet, men fik afslag. 

Så stor var glæden, da Domus Felix’ bestyrelse midt i maj fik besked om, at fonden havde set velvilligt på deres ansøgning og havde bevilget de ønskede 800.000 kroner.

– Vi holder et borgermøde til august og inviterer folk til at være med i processen. Vi er et 100 procent borgerdrevet kulturhus, og vi har rigtig gode erfaringer med, at borgerne bidrager, siger Per Nørgård.

Bestyrelsen håber at komme i gang i efteråret med de første ting.

– Vi har arbejdet på det her længe. Gårdspladsbelægningen skal udskiftes først. Det har den trængt til i flere år. 

Stor indflydelse
Borgere og borgergrupper, der vil deltage i projektet, får en meget stor indflydelse.

– De får store, frie hænder, lover formanden.

– Men i sidste ende er det bestyrelsen, der har ansvaret over for fonden og over for kommunen. 

Alle elementer kræver godkendelse af Lejre Kommune, herunder byggetilladelse samt godkendelser/dispensationer fra blandt andet åbeskyttelseslinjer. Administrationen er derfor i tæt dialog med foreningen gennem hele processen, som man har sat til to år. 

– Sommeren 2026 holder vi en stor officiel indvielse. Vi håber især, at området bliver endnu mere brugt af borgerne som mødested, siger Per Nørgård. 

Ny driftsaftale 

Domus Felix har en driftsaftale med Lejre Kommune, som regulerer brugen af huset samt Lejre Kommunes tilskud til drift. Aftalen nævner kun kort udearealerne. 

Da Domus Felix med det nye projekt – og fremadrettet – i højere grad ønsker at benytte udearealerne samt at etablere en række faciliteter i haven, er driftsaftalen netop blevet opdateret. 

Den ændrede driftsaftale giver foreningen bedre mulighed for at arbejde med udearealerne og sikrer samtidig, at Lejre Kommune ikke får forøgede udgifter til drift.  

Fakta om Domus Felix:

• Kulturhuset Domus Felix blev etableret i 1997 i det tidligere mejeri midt i Lejre By. 

• Bygningen og grunden ejes af Lejre Kommune, men kulturhuset drives udelukkende af foreningen Domus Felix. 

• Lejre Kommune står for den udvendige vedligeholdelse af både bygning og område, mens foreningen står for indvendig drift og vedligeholdelse og får et tilskud til det. 

• Det er kommunens borgere og foreninger, der fylder rammerne ud med aktiviteter. Der er årligt mere end 500 enkeltaktiviteter i huset, hvoraf flere også udnytter de omkringliggende udearealer, som er offentligt tilgængelige. 

Fakta om Nordea Fonden:
• Med ”Her gror vi-puljen” støtter Nordea-fonden borgerdrevne initiativer, som skaber flere grønne åndehuller og styrker fællesskabet i byen.
• Initiativerne skal komme mange til gode, bidrage til flere grønne og blå samlingssteder og styrke biodiversiteten i byerne.

• ”Her gror vi” blev uddelt for anden gang. Denne gang var der 75 millioner kroner i puljen.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig