Der går mindst et år, før jeg er dus med kommunens steder. Min erfaring er, at der faktisk går tre år, før man er rigtig god. Jeg bruger en del tid på at fornemme, hvad det er for et sted, jeg er kommet til, siger Anders Agger.

Der går mindst et år, før jeg er dus med kommunens steder. Min erfaring er, at der faktisk går tre år, før man er rigtig god. Jeg bruger en del tid på at fornemme, hvad det er for et sted, jeg er kommet til, siger Anders Agger.

– Det, jeg har søgt efter, synes jeg, at jeg har fundet

Den politiske vision ”Vores sted” var stærkt medvirkende til, at Anders Agger søgte jobbet som kommunaldirektør i Lejre Kommune.

Tekst af Conny Probst. Foto af Klaus W. Rasmussen

LEJRE KOMMUNE: Når Anders Agger kører fra hjemmet i Charlottenlund til rådhuset i Allerslev, vælger han som regel at køre ad Ledreborg Alle. 

– Hvis solen skinner, eller jeg falder over noget på min vej – også andre smukke steder i kommunen – så stopper jeg op og sender et foto til min kone med en besked om, at ”det her skal vi se, når det bliver sommer”, siger han.

Det er noget af en mundfuld at skulle starte et nyt sted som ”maskinmester” i en kommune med 2.200 ansatte. 

– Jeg er sådan indrettet, at jeg bruger den løbende hverdag til at komme ind i organisationen. Suppleret med møder med forskellige folk. Nu er jeg ved at nærme mig det tidspunkt, hvor jeg skal ud at tale med skoleledere, institutionsledere osv. Og eksterne samarbejdspartnere som Sagnlandet, Roskilde Museum osv. 

– Der går mindst et år, før jeg er dus med kommunens steder. Min erfaring er, at der faktisk går tre år, før man er rigtig god. Jeg bruger en del tid på at fornemme, hvad det er for et sted, jeg er kommet til, siger Anders Agger.

Fællesskabsånden
Anders Agger blev meget tændt på den politiske vision om ”Vores Sted”, da han så jobopslaget fra Lejre Kommune, fortæller han.

– At Lejre Kommune er lig med fællesskab, nærhed, natur og frirum. Der er en stærk fællesskabsånd i Lejre. I virkeligheden er fællesskabet essensen af at være kommune. At vi er sammen om noget, fordi det er værdifuldt. Det er meget tydeligt her i Lejre; at folk går sammen om det, de vil.

– Lejre er anderledes end der, hvor jeg har været før. Kommunen bliver nemt et serviceorgan, siger Anders Agger.

– Her er borgerne meget tæt på den kommunale organisation og på politikerne.

Vores Sted
Den politiske vision om Vores Sted er udformet, så rigtig mange mennesker intuitivt kan se sig selv i den. Som geografisk sted og som organisation, siger Anders Agger.

– Det er et fantastisk arbejde, der er gjort. Nu skal vi i gang med at gøre det mere hverdagsnært. Får organisationen til at arbejde med visionen, så det er det, borgerne oplever, når de møder kommunen. Det handler også om, at vores samarbejdspartnere i erhvervslivet får rum til at handle.

– Vi skal også have fat i daginstitutionernes medarbejdere og dem, der arbejder i hjemmeplejen for at tale om, hvad den politiske vision betyder for deres arbejde. 

– Så vi kommer endnu tættere på at realisere visionen. Går fra at kende den, til at opleve den og være i den.

– Der er et stort frirum til, at borgerne selv kan tage initiativ til at skabe fælles løsninger. Omvendt har man selvfølgelig også et stort ansvar selv. Vi skal forventningsafstemme, siger Anders Agger.

Ambitiøse politikere
Anders Agger tror ikke på store pludselige forandringer.

– Ikke med mindre, der er noget rav-ruskende galt. Og det er der ikke i Lejre Kommune, siger han.

– Vi kommer til at lave et par mindre justeringer i vores administrative organisation. Det skal man gøre med jævne mellemrum. Det er helt klassisk, siger Anders Agger.

– Jeg har mødt en super ambitiøs kommunalbestyrelse, der vil rigtig meget på borgernes vegne. Det er medvirkende til at holde organisationen skarp og med til at drive udviklingen fremad i en kommune.

Naturen
– Naturen og historien er allevegne i Lejre Kommune. Det er en enorm kvalitet. Når man bor her og færdes her hver dag, er det ikke sikkert, man ser det. 

– Når jeg kører igennem en landsby og ser noget smuk natur eller et spændende hus, så sender jeg lige et foto til min kone.

– Det, jeg har søgt efter, synes jeg, at jeg har fundet, siger han.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig