I vurderingen af de enkelte projekter, vil der blive lagt vægt på en del forskellige kriterier – se disse længere nede i artiklen.

Genbrugspuljen støtter med op til 5000 kroner

Man kan søge støtte til initiativer, der giver ”gamle” ting nyt liv.
 

Del denne artikel

Tekst af Conny Probst.

LEJRE: Genbrugspuljen giver mulighed for at søge midler til start eller drift af initiativer til at reparere, gensælge, drive byttebørser eller lignende. 

Det vigtige er, at initiativet forlænger levetiden for brugte ”ting og sager”.

Intentionen er at støtte de lokale fællesskaber og det lokale initiativ i Lejre Kommune og samtidig  værne om resurserne.

Der er årligt 40.000 kroner i puljen, og man kan få støtte på op til 5000 kroner pr. projekt.

Hvilke projekter kan få støtte?
I vurderingen af projekter vil der blive lagt vægt på følgende kriterier, hvor projekter, der lever op til flere krav på samme tid, vil blive prioriteret højest.

• Projekter som giver nyt liv til brugte ”ting og sager” til gavn for lejreborgere.

• Projekter som viser vejen mod en ”Affaldsfri Kommune”.

• Projekter som skaber sammenhængskraft i lokalsamfundet.

• Projekter som involverer større grupper af borgere, eventuelt på tværs af generationer eller andre tilhørsforhold.

• Projekter som øger identitetsfølelsen i lokalsamfundet.

• Projekter som borgere selv finansierer delvist, eller skaffer midler til gennem fonde eller lign.

• Projekter som borgere (eller foreninger) selv lægger materiel til, for eksempel lokaler.

Det er desuden et krav, at projekterne er åbne for lokalområdet og ikke kun for en mindre, lukket kreds. 

Bliver der eksempelvis søgt om støtte til opstart af en byttebørs på privat grund, er det et krav, at alle har adgang til byttebørsen og at det er tydeligt – for eksempel med skiltning og opslag på facebook – at den findes og er ”offentlig”. 

Det kunne også være, at man ville søges om penge til at holde en række arrangementer, som har en oplagt målgruppe, og at man samtidig sørger for, at alle kan deltage. 

Projekterne skal være borgerdrevne og selvkørende i den forstand, at de ikke har/får behov for betydelig involvering af den kommunale administration. 

I ansøgninger skal der fremgå en sandsynlig driftsplan, og meget gerne en fremtidsskuende plan eller udviklingsvej for projektet.

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2024. 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig