Ledreborg Allè er ikke bare en af de smukkeste veje i landet, men den fortæller også historie.

For år tilbage blev Lejre og Roskilde kommune enige om at anlægge en cykelsti på den nordlige side af Allèen. 

Ledreborg Allé, en ad Danmarks smukkeste veje

Ledreborg Allè er ikke bare en af de smukkeste veje i landet, men den fortæller også historie. 

Tekst af Erik Kildegaard Rasmussen. Foto Klaus W. Rasmussen

LEJRE: Ledreborg Allé er en af de smukkeste veje i Danmark. Den gamle allé, med de høje slanke ensartede elmetræer, ligger midt i det flotte landskab. 

Den nordøstlige del af alleen er nyplantet i 1992 og strækker sig fra Lindenborgvej ved Roskilde til Blæsenborg. I den sydvestlige del fra Blæsenborg til Ledreborg Slot og derfra videre til gravhøjen i Gravhøj Skov står stadig de gamle træer, som er 275 år.

I 1739 købte Greve Johan Ludvig Holstein herregården Lejregård og ombyggede den med tidens bedste arkitekter til Ledreborg slot.

Ny allé
Fra Ledreborg til Roskilde var der tidligere en gammel og nedkørt vej, som ikke svarede til Holsteins behov.

Derfor blev arkitekt Lauritz de Thurah i 1747 sat til at planlægge en ny allè. 

Fra gravhøjen i Gravhøj Skov og til slottet er der 450 meter, og fra slottet til Lindenborgvej er der 5.300 meter. I alt er den 5.750 meter og den regnes for Danmarks længste Allé. 

Det har muligvis været hensigten at føre alleen til Roskilde, for så havde den været Norderuropas længste alle.

Nye broer
I forbindelse med etableringen af alleen blev der anlagt en bro, Lillebro, over Ledreborg å og Maglebro over Kornerup å. 

Tidligere lå der træbroer, men de blev ikke vedligeholdt, så man fandt ofte andre steder på åen, hvor en hestevogn kunne køre over.

Men i 1750’erne var teknikken og økonomien så god, at man kunne fremstille broer af granit. 

Man tilhuggede store kileformede granitblokke og lagde jord på siderne. På denne måde kan broerne holde evigt.  

Maglebro og Lillebro har foreløbigt eksisteret i 268 år. Broerne var de første kampestensbroer i Danmark, og de benyttes stadig af den daglige trafik.

Cykelsti
For år tilbage blev Lejre og Roskilde kommune enige om at anlægge en cykelsti på den nordlige side af Allèen. 

En cykeltur fra Lindborgvej til Ledreborg slot er en stor naturoplevelse. Kører man den tur, anbefales det at gøre ophold ved Kornerup å på den nye træbro, som ligger ved siden af Maglebro. Nyd den smukke granitbro med de to buer og det flotte jerngelænder. Årstallet 1755 er hugget ind i den. 

Udskiftning
Da Glim by brændte i 1761, besluttede Grev Johan Ludvig Holstein sammen med Bistrup gods, at de nye gårde skulle udflyttes til den nye allé. 

Det blev den første udskiftning i Danmark, da udskiftningen først skete 30 år efter i det øvrige Danmark. 

Gårdene er ombygget flere gange siden, men de ligger stadig på en snorlige række med 200 meter mellem hver. 

Ejendommene fik tildelt cirka 50 tønder land hver. I  dag er der kun en gård tilbage, som producerer landbrugsvarer. 

Askelygård har gennem tiden opbygget en stor svineproduktion og har forpagtet eller købt jorden fra de andre gårde. De har udviklet nye aktiviteter, og de er stadig flot vedligeholdt. Den nordøstlige gård er omdannet til Lyngby Landbrugsskole, og på en anden gård er der rideskole.

Tinghus og hospital
Der har været kro på dette trafikerede sted i Blæsenborg siden 1684, da Ole Hansen fæstede stedet. 

Kroen blev flyttet til Lejre station i 1875, og siden har der været en landejendom på stedet.

I begyndelsen af 1750’-erne begyndte Grev J. L. Holstein at opbygge fabriksbygninger, klædefabrik, hospital til 38 patienter og Lejre Herreds tinghus flyttes fra Glim mark til Blæsenborg.

 100 år senere blev tinghuset omdannet til smedje og jernstøberi. Jernstøberiet blev senere solgt til Maglekilde maskinfabrik i Roskilde.

Vandværk
De gamle bygninger på den nordlige side blev revet ned, da vandværket blev opført 1934-39. 

Københavns Magistrat manglede vand til de mange nye indbyggere, og de havde en tendens til at finde de smukkeste steder på Sjælland, hvor de kunne hente vand. 

Landmændene gjorde mange indvendinger, for de var bange for, at grundvandet ville synke. 

De havde kun små vandpumper dengang, som kun kunne suge vand op fra otte meters dybde. 

I dag er der bygget et nyt vandværk i Gevninge, og det er et stort spørgsmål, hvad de gamle bygninger skal brugs. Nu ønsker lokalbefolkningen, at de smukke klassiske bygninger bliver bevaret.

Ledreborg Allè er ikke bare en af de smukkeste veje i landet, men den fortæller også historie. 

Grev Johan Ludvig Holstein var født og opvokset i Tyskland, og han var stærkt påvirket af Oplysningstiden, som stod for oplysning, fornuft og uddannelse. 

De flotte træer, broer og gårde er alt sammen eksempler på en fantastisk udvikling, som startede her i Ledreborg Allè.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig