Lejre Kommune har givet Naturstyrelsen tilladelse til, at der opføres et madpakkehus 400 meter fra p-pladsen ved Skovvej. 

Madpakkehuset placeres i syd-kanten af en egebevoksning cirka 400 meter fra p-pladsen ved Skovvej.

Madpakkehus i Storskoven – ok fra kommunen

Lejre Kommune har givet Naturstyrelsen tilladelse til, at der opføres et madpakkehus 400 meter fra p-pladsen ved Skovvej. 

Tekst af Conny Probst.

LEJRE: Storeskoven er en del af de statsejedes Bidstrupskovene, som Naturstyrelsen Midtsjælland forvalter. 
Området er fredskov og en del af Natura 2000-område 146 (Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø).

Madpakkehuset skal være til fuld rådighed for offentligheden og opføres som en del af en landsdækkende indsats, hvor Naturstyrelsen er i færd med at opføre friluftsfaciliteter i tilknytning til de kommende naturnationalparker. 

Madpakkehuset i Storeskoven forventes brugt både af forbipasserende, grupper, arrangementer, institutioner m.m., og vil således være et supplerende tilbud til skovens brugere. 

Bygningen giver mulighed for ophold under tag og kan benyttes af alle skovgæster. 

Når madpakakehuset er opført, lægges placering og faciliteterne på hjemmesiden ”Ud i Naturen”, hvor de friluftsoplevelser, staten tilbyder, kan ses.

4-kantet bålhus
Madpakkehuset placeres i syd-kanten af en egebevoksning cirka 400 meter fra p-pladsen ved Skovvej.

Området sydsydøst for bygningen består af hugstmoden Sitkagran og Grandis, som skal skoves inden for de kommende år. 

Herefter opnås der udsigt fra madpakkehuset og skabes sol fra syd.

Bygningen opføres som et 4-kantet bålhus, der måler otte x otte meter mellem hjørnestolperne. 

Fire fag vil blive lukket med halvvæg og slagbænke indvendigt, der muliggøre opbevaring af skoletasker og lignende under skovture. Taget beklædes med sort tagpap. Der indrettes bålsted/grill i midten af huset.

Hvis der klages over afgørelsen inden udgangen af september, skal klagen behandles i Planklagenævnet.  Efter klagefristen skal projektet behandles efter byggelovens regler. Først, når der er udstedt byggetilladelse, kan byggeriet opføres.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig