De tre seniorer, der har stiftet forenngen Seniorbo Åvangsgård. Fra venstre: Svend Hemmingsen, formand Jens Petersen og Richard Oddershede. Foto kwr

De tre seniorer, der har stiftet forenngen Seniorbo Åvangsgård. Fra venstre: Svend Hemmingsen, formand Jens Petersen og Richard Oddershede.

Ny forening vil have seniorbofællesskab i Lejre

Foreningen er på blot fire uger vokset til flere end 100 medlemmer.

Tekst afConny Probst. Foto Klaus W. Rasmussen

LEJRE BY: Interessen for foreningen Seniorbo Åvangsgård, der er stiftet for at støtte etablering af et seniorbofællesskab på Åvangsgård i Lejre by, kommer ikke bag på medstifter og formand Jens Petersen.

– Vi er tre seniorer, der har stiftet foreningen. Vi har alle boet i Lejre i mange år, det samme har mange af vores nære venner og bekendte.

– En hel del af os har det til fælles, at parcelhuset ikke længere er en optimal bolig. Vi har for megen plads og vil hellere bruge tiden på rejser og fritidsinteresser end på at vedligeholde hus og have, siger Jens Petersen. 

– Vi vil blive boende i Lejre by, hvor vi har vores netværk. Mange af os har både børn og børnebørn i byen. Enten skal vi blive boende i villaer, der vokser os over hovedet. Eller flytte væk fra familier og venner. 

– Vi har besluttet at gøre en indsats for at ændre på de præmisser, forklarer foreningens formand.

– Helt konkret ønsker vi, at der etableres seniorbofællesskab på minimum 60 til 70 boliger ved Åvangsgård ved Klostergårdsvej. Det er der, vi vil bygge og bo.

En attraktiv mulighed
– For det første er det en central placering, hvor vi let kan komme til dagligvarebutik og station. Og så ligger der en børnehave tæt på, hvor mange af os har børnebørn, fortsætter Jens Petersen. 

– Det er også et sted, hvor der kan opføres huse uden at tage udsigt fra naboer. Bebyggelsen overfor er beliggende i højere terræn i forhold til Åvangsgård. 

Trafiksituationen er en anden af årsagerne til, at foreningens stiftere har set sig varme på byggeri ved Åvangsgård: Går turen til  Roskilde eller videre mod København, skal man ikke igennem bymidten for at komme videre til motorvejen. 

Gefion Group
Foreningen har haft samtaler med ejendomsfirmaet Gefion Group, der står bag projektforslaget. 

– Vi håber ikke, at alle de nye seniorboliger bliver solgt til tilflyttere fra København. Det har Gefion Group været imødekommende omkring. 

– Vi har indgået en aftale om, at vores medlemmer, som i forvejen bor i Lejre og er +55 år, har fortrinsret til de nye seniorboliger, fortæller Jens Petersen.

Indflytning 2025
– I virkeligheden er det jo Lejre Kommune, der bestemmer hastigheden. Det er kommunen, der skal sørge for det nødvendige plangrundlag. 

– Det er klart, at vi ville ønske, at der kunne gives byggetilladelse i morgen. Men det kommer næppe til at ske. 

– Men vi har en stærk forventning om, at projektet kommer med i Kommuneplan 2024. Og så håber vi, at boligerne kan være klar til indflytning på et tidspunkt i 2025. 

– Det er en lang ventetid og svært at acceptere, når behovet allerede har været stort i adskillige år, indrømmer han. 

– Men sagen er nok den, at andre har råbt højere, end os seniorer. Vi er jo ikke vokset op med at råbe højt på facebook, siger Jens Petersen.

Forventningerne
De tre stiftere af foreningen ser gerne, at byggeriet kommer til at bestå af 1-plans boliger i materialer, der kræver et minimum af vedligeholdelse. 

– Det er vigtigt for os, at alle  potentielle beboere i de nye seniorboliger deltager i et forløb, hvor vi sammen lægger os fast på, hvordan vi ønsker boligerne bygget, fælleshuset indrettet  og grønne arealer etableret, understreger han. 

– Vi holder vores første foreningsmøde på Allerslev Skole til februar. Alle, der på forhånd har meldt sig til, er velkommen til at deltage, fortæller Jens Petersen.

På foreningens facebookside ”Seniorbo Åvangsgård” kan man læse om foreningen. 

Er man ikke på facebook, kan man skrive direkte til jens@aavangsgaard.dk.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig