Regionen har planer om en omlægning af adgangsvejen til institutionen, så den ikke skal gå igennem parcelhusområdet på Sofie Madsens Vej.

Planer om at udvide behandlingshjem

Region Sjælland ønsker at købe 6.000 m2 af det areal, som grænser op til det eksisterende Himmelev Behandlingshjem.
 

Del denne artikel

Tekst af Conny Probst. Foto Klaus W. Rasmussen.

HVALSØ: Den kommunale administration er i gang med forarbejdet til lokalplan for området øst for det nye børnehus i Hvalsø. 

Området er i kommuneplanen udlagt som boligområde. 

Himmelev Behandlingshjem grænser op til området mod nord. Og Region Sjælland, der ejer behandlingshjemmet, ønsker at udvide det. 

Inden lokalplanarbejdet bliver for fremskredent, har administrationen derfor kontaktet Region Sjælland for at høre, om de fortsat ønsker at udvide Himmelev Behandlingshjem. 

Region Sjælland har svaret, at de er interesseret i at udvide Himmelev Behandlingshjem med 10 ekstra pladser i deres døgn- og dagtilbud til børn og unge med autisme. 

En udvidelse af Himmelev Behandlingshjem med ekstra 10 pladser vil udvide antallet af ansatte på institutionen med cirka 50 personer.

Borgermøde
Hvis der skal lokalplanlægges for en udvidelse af Himmelev Behandlingshjem, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, som udlægger området til offentlige formål.

Forud for dette kommuneplantillæg skal der indkaldes ideer og forslag til planlægningen jævnfør planlovens § 23c.

Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri har besluttet, at der skal arbejdes videre med planlægningen, så Region Sjællands ønske om udvidelse kan realiseres. 

Og at der skal holdes et indledende borgermøde, så man kan få forslag og idéer til et kommuneplantillæg på bordet. 

Omlægning af adgangsvejen
Region Sjælland ønsker at købe 6.000 m2 af det areal, som grænser op til det eksisterende Himmelev Behandlingshjem, og udgør den nordøstlige del af matrikel 5m.

Regionen har planer om en omlægning af adgangsvejen til institutionen, så den ikke skal gå igennem parcelhusområdet på Sofie Madsens Vej.

 

 


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig