Lille Knapsø Bakke Skov er underlagt en landskabsfredning, hvilket sikrer at skoven ikke vil ændre karakter i fremtiden.  Skovbegravelsespladsen vil derfor blive bevaret så uberørt som muligt og der vil ikke blive drevet almindelig skovdrift.

Lille Knapsø Bakke Skov er underlagt en landskabsfredning, hvilket sikrer at skoven ikke vil ændre karakter i fremtiden. 
Skovbegravelsespladsen vil derfor blive bevaret så uberørt som muligt og der vil ikke blive drevet almindelig skovdrift.

Skovbegravelse ved Knap Sø

Alle der måtte ønske det, har mulighed for at få nedsat sin urne på en skovbegravelsesplads.

Tekst og foto af Robert Dumong og Klaus W. Rasmussen

Gennem tiderne har mennesket haft flere måder, at tage afsked med de døde. Position i samfundet har altid været-udslagsgivende for højtideligheden omkring begravelsen, og der findes eksempler på, at enkeltpersoner er blevet gravsat i pyramider og stort anlagte templer, mens andre med mindre position kan være droppet i et mosehul. 

I vor tid er det mest almindeligt, at bruge enten den kultiverede kirkegård med indviet kristen jord eller foretage en kremering, og efterfølgende sprede asken ud over havet eller opbevare den i en urne, Det sidste kan ske som noget meget privat, hvor urnen siden bliver en del af efterlevendes hjem, eller urnen kan hensættes i en urnehal eller urnemur.

Lovændring om skovbegravelse
Den 22. maj 2008 vedtog Folketinget en ændring i loven ‘Lov om begravelse og ligbrænding, så det blev muligt at anlægge skovbegravelsespladser uden kapel. Jorden er dermed ikke indviet, som den er på en kirkegård. Det er kommunen, som formelt godkender  gravpladsen, hvorefter driften kan udliciteres. I Lejres tilfælde sker udliciteringen til Ledreborg Gods.

Jock Muro ved indvielsestalen.

Skovbegravelse i Ledreborg skove 
I området ved Herthadalen ligger Lille Knapsøbakkeskov – en moden bøgeskov, der ligger ud til den idylliske skovsø Knapsø.  

I den smukke skov er der udpeget et skovstykke på ca. 4,3 hektar, som Ledreborg har udlagt til skovbegravelsesplads. Dette attraktive stille område omgivet af gravhøje fra mange menneskealdre siden er fredfyldt og smukt. En skovbegravelsesplads i Ledreborg skove er det perfekte sted til et sidste hvile. 

Lille Knapsø Bakke Skov er underlagt en landskabsfredning, hvilket sikrer at skoven ikke vil ændre karakter i fremtiden. 

Skovbegravelsespladsen vil derfor blive bevaret så uberørt som muligt og der vil ikke blive drevet almindelig skovdrift.

Fakta:

For skovbegravelsespladserne gælder følgende
· Gravstederne er fredet i min. 10 år

· Gravstederne kan forlænges fra starten, senere eller ved udløb

· Skovgravpladserne er kun for urner, som nedsættes omkring de store træer

· Der vil ikke være anden beplantning end den for skoven naturligt forekom- mende

· Der må  på de fleste af skovbegravelsespladserne ske diskret markering af urnegravstedet med en mindeplade i A5-størrelse, der kan f.eks. påføres navn eller initialer og datoer. Mindepladen lægges fladt i skovbunden eller der kan hænges en mindeplakette nænsomt på træet.

· Alle, der ønsker det, kan erhverve et gravsted på skovbegravelsespladserne og der er ingen forskel på at være medlem eller ikke medlem af den danske folkekirke.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig