Niels-Henning Ørsted Pedersen døde af en blodprop i 2005, kun 58 år gammel.

Niels-Henning Ørsted Pedersen døde af en blodprop i 2005, kun 58 år gammel.

Alléen, skulpturen og gravstenen

I dag består Præstealléen i Osted af 60 lindetræer. Sådan har beplantningen ikke altid været. 

Tekst og foto af Conny Probst

OSTED: Tilbage i 1700-tallet ernærede præsterne sig ved landbrug, og alléen – mellem præstegården og kirkegården – blev i sin tid anlagt, hvor præsterne havde deres markvej.

Osted Præstegård lå på den nuværende kirkegård, dvs. øst for kirken, og præstens marker strakte sig mod øst ned til Lavringe år og langs med Assenløsevej.

Da præstegården brændte i 1879, brændte også nogle af træerne, og efter flytningen af præstegården til den nuværende placering ved Byvejen nord for kirken, blev der plantet nye elmetræer. 

I 1919 stod der 18 store elme tilbage. Da træerne blev fredet i 1994, var der kun otte tilbage. De havde fået elmesyge, og i foråret 1995 faldt de sidste træer for motorsaven. 

I efteråret 1998 blev alleen gjort bredere, og kort tid derefter blev der plantet 30 lindetræer i hver side. 50 enkeltpersoner og firmaer gik sammen om at støtte plantningsprojektet. Daværende Roskilde Amt og daværende Lejre Kommune ydede også tilskud. Det samme gjorde Osted Menighedsråd og Bondeskovgård Træ- og Landskabspleje. 

Det var Ousted Bylaug, der tog initiativet til beplantningen af Præstealleén. 

Tegningerne er udført af Poul Ørsted Pedersen, der var storebror til den verdensberømte jazzmusiker Niels-Henning Ørsted Pedersen. 

Begge ligger begravet på kirkegården i yderste række op til Præstealleen. 

Skulpturen
I den sydlige ende af Præstealléen i Osted, lige før alléen slutter, står der en høj træskulptur.

Den er udført af den lokale kunstner Jørn Hansen, der har galleri i Særløse og arbejder med træ, glas, drivtømmer og rustent metal. 

Skulpturen er to meter høj og udført i douglasgran. Den har ingen titel. 

Skulpturen blev i sin tid bestilt af Ousted Bylaug.

Gravstenen
Da Niels Pedersen og Theodora Pedersen flyttede fra Fyn til Sjælland for at blive forstanderpar på Osted Fri- og Efterskole, og blev forældre til Niels-Henning i 1946, blev Lejre Kommune fødestedet for en af den internationale jazzhistories betydeligste bassister: Niels-Henning Ørsted Pedersen (NHØP).

Faderen var kirkesanger, og moderen var organist i valgmenigheden. Der var også jazz i hjemmet, endnu før Niels-Henning Ørsted Pedersen blev født. Hans to ældste brødre, Johannes og Poul, både lyttede til jazz, gik til koncerter og var selv udøvende musikere på violin og trompet. 

De to brødre foreslog faderen, at deres lillebror fik en bas. Det fik han med beskeden om, at så skulle han også gå til spil. 

Allerede som 14-årig blev Niels-Henning Ørsted Pedersen medlem af Jazzkvintet 60 og spillede på Vingården i København. Eskorteret af sine ældre brødre, så han ikke røg i dårligt selskab, men kunne passe sin skolegang. 

Som teenager spillede han i  ”husrytmegruppen” i Jazzhus Montmartre. I 1973 blev han medlem af Oscar Petersons trio.

Niels-Henning Ørsted Pedersen døde af en blodprop i 2005, kun 58 år gammel.

Kilde: Vores Kunst, Lejre Kommune.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig