Foreninger i OSted i 70 Arne i Lejre Kommune

Ølkassestabling ved
en stor byfest i 70’erne.

Aktive foreninger i Osted i 70 ´erne

De mange nye tilflyttere betød også nye medlemmer til foreningerne
Tekst af Erik Kildegaard Rasmussen

Osted: For 50 år siden var Osted en aktiv by. Parcelhusbyggeriet bevirkede, at der kom mange tilflyttere til byen i 60’- og 70’erne.
Lærer Jørgen Fogh er et godt eksempel på en aktiv tilflytter. Sammen med andre aktive beboere dannede han en beboerforening i 1972.
Formålet var at styrke fællesskabet mellem de mange nye og gamle beboere.
Osted Beboerforening
På generalforsamlingen den 10. januar 1972 fremlagde initiativgruppen nogle forslag, som foreningen skulle arbejde med.
Der skulle udarbejdes en sammenhængende stiforbindelse i Osted og et anlæg med træer og buske ved Tokkerup år. Og der skulle skabes aktiviteter, som kunne styrke fælleskabet.
Samme år fraflyttede kommunen administrationsbygningen på Byvejen 31. Beboerforeningen overtog brugsretten over det gamle kommunekontor den 1. oktober.
I den anledning var der åbent hus den 2. oktober, hvor folk kunne se de nye lokaler. Der var også stillet et farve-TV, op så folk kunne følge EF-afstemningen i farver, mens de drak en øl.

700 træer og buske

Beboerforeningen var midt i 70’erne en meget aktiv forening.
Det bevirkede, at det dejlige grønne område og stianlægget langs med Tokkerup år blev skabt.
Bestyrelsen brugte selv megen tid sammen med spejderne på at plante de 700 træer og buske.
På få år lykkedes det at skabe nogle festlige aktiviteter, som samlede mange mennesker.
Der blev arrangeret skyttefest, Osted-marchen og en cykeltur for alle i byen. For børnene blev der dannet en filmklub, og for de mindste børn i dagplejen blev der skabt et legerum med brugt legetøj, som dagplejemødrene og de hjemmegående mødre kunne besøge en gang om ugen.
For de voksne blev der arrangeret fisketure, foredrag, koncerter og vise-vers-huse.
På generalforsamlingen i 1975 fortalte formanden, at huset var blevet benyttet 103 gange i løbet af året, og at Lejre Kommune ville flytte parkeringspladen om på den anden side af Beboerhuset, så huset fik indgang fra Alfarvejen nr. 13.
Det høje aktivitetsniveau fortsatte til slutningerne af 70’erne, men så blev det pludseligt vanskeligt at skaffe nye folk til bestyrelsen.
Ved generalforsamlingen i 1980 kunne der ikke findes en ny formand. Man søgte folk i en lang periode, men i 1984 blev foreningen nedlagt på en ekstraordinær generalforsamling.

Osted Idrætsforening

De mange tilflyttere betød mange nye medlemmer til Osted idrætsforening.
Lejre Kommune etablerede derfor nye baner ved Engtoften i 1967. Der blev bygget nyt klubhus med fire omklædningsrum, dommerrum, mødelokale, et lille rum til billardborde og en kiosk.
Det byggeri kunne ikke lade sig gøre uden, at de mange frivillige håndværkere gav en hånd med. Klubhuset stod færdigt i 1976.
Klubben havde i samme periode mange frivillige, som gjorde en kæmpe indsats.
1981 blev der oprettet en Forældre- og støtteforening, OFS. Der blev arrangeret: Bankospil, loppemarked, byfester, halfester, skovtursbingo, og senere blev det til fest St. Hans aften på Idrætsanlægget.
De frivillige deltog med en bod på Roskilde festival, de mange aktiviteter gav et flot overskud til foreningen.

Gymnastikforeningen

Osted Gymnastikforening blev stiftet i 1917 og har siden været en meget aktiv forening.
Foreningen fulgte med tiden og indførte nye aktiviteter.
Svømning kom med i 1975, og volleyball kom på programmet i 1980’erne. Cykling, gåture og stavgang var også nye aktiviteter. Der blev gjort gymnastik til musik blandt andet jazz.
Desværre blev mændenes hold mindre og mindre. Mange mænd gik i den periode over til konkurrenceidræt.
Den ny gymnastik, der blev meget påvirket af moden fra USA, tiltrak ikke mænd. Aerobic var et andet navn for den gymnastik, Niels Bukh underviste i i 30’erne.
Der kom nye håndredskaber, sippetov og tøndebånd. Ved foreningens 90 års jubilæum i Osted hallen blev festen indledt med StrongBody – StrongMind. Efter frokost var der powerwalk, og som afslutning var der igen StrongBody– StrongMind.

Folkedans

I mange år var folkedans en del af gymnastikforeningens aktiviteter, men i 1957 blev Osted folkedanserforening dannet.
I begyndelse af foreningens historie svingede medlemstallet meget op og ned, men i 70’erne kom der mange dygtige ledere til med Ejner Lassen i spidsen.
Bestyrelsen arrangerede flere og flere aktiviteter som: udstillinger, opvisninger, stævner, karneval, juletræ, lucia optog, jubilæer og dragtsyning.
Foreningen havde hidtil lejet dragter, men nu besluttede bestyrelsen at sy dem selv.
En weekend mødte alle frivillige op i idrætsforeningens klublokaler på Engtoften, og så kom der gang i nål og tråd.
Søndag aften var der syet 48 dragter til opvisningen i Roskildehallen. I 70’erne nåede foreningen op på at have 60 dragter.
På et tidspunkt i slutningen af 80’erne var foreningen oppe på 120 voksne og 63 børn som medlemmer. I 1980 blev der oprettet en ungdomsafdeling, som blev ledet af Rosa Vang.
De Unge På 40
I 20 år optrådte en amatørgruppe i Osted og omegn. De første mange år kaldte amatørerne sig ”De unge på 40”, senere gik gruppen over til at kalde sig ”Volborg”.
Svend Åge Sørensen, Osted, var i mange år formand, mens Jette Jensen var sekretær. Det begyndte med nogle revyer, men fra 1974 blev der opført skuespil som kriminalfarcen: ” Englefabrikken” af Torben Nielsen, og på Osted Skole spilledes blandt andet ”Arsenik og gamle kniplinger” af Joseph Kesselring.
Teaterstykkerne blev både opført på Osted Skole, Efterskolen og i Øm forsamlingshus. Skuespil for børn, unge og pensionister blev opført i Øm forsamlingshus.
Der kunne komme op til 175 tilskuere til de tre gange, stykkerne blev opført.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig