I forbindelse med, at sognepræst Torsten Dam-Jensen er gået på pension og har fraflyttet præsteboligen, har menighedsrådene i Osted og Allerslev besluttet, at præsteboligen i Osted skal renoveres.

Efter planen er ombygningen færdig inden den første søndag i advent 2024..

Præsteboligen i Osted skal renoveres

I forbindelse med, at sognepræst Torsten Dam-Jensen er gået på pension og har fraflyttet præsteboligen, har menighedsrådene i Osted og Allerslev besluttet, at præsteboligen i Osted skal renoveres.

Tekst af Conny Probst. Foto Klaus W. Rasmussen.

Under hensyn til boligens tilstand og alder er det besluttet, at der skal ske en totalrenovering samtidig med ,at boligen energioptimeres.

Projekteringen er lagt i hænderne på den lokale arkitekt Mogens Nielsen.

Af arbejde, der skal udføres, kan nævnes, nyt tag, nyt køkken-bryggers, efterisolering, nye gulve, nye elinstallationer, nye badeværelser, varmepumpe, nyt varmesystem og ny handicapvenlig adgang til præstekontor.

– Når vi har fået tilbuddene hjem, og budgettet forhåbentlig holder, påregner vi, at håndværkerne kan starte først i det nye år, fortæller Hans Høyer, formand for Osted menighedsråd – på vegne af de to menighedsråd – i sidste nummer af kirkebladet.

1. september tiltrådte en vikarpræst – Anne Mette Jürgensen – i Osted/Allerslev pastorat. 

Hun er ansat som vikar i en 50 procent stilling, men  afløser kun frem til den 1. december.

Derefter skal en ny konstitueret sognepræst (100 procent-stilling) dække en periode på 12 til 15 måneder, mens præsteboligen sættes i stand.

Så man har en funktionsduelig bolig med et embedskontor, der opfylder krav fra kirkeministeriet, med blandt andet handicaptoilet og adgangsforhold.

– Når boligen er sat i stand, så får vi tilladelse til at søge en ny sognepræst – denne gang en fast sognepræst, der bliver tjenestemandsansat – med tjenestebolig og kontor. 

– Det bliver så en proces, som menighedsrådene skal i gang med i efteråret 2024. 

– Derefter håber vi, at vi igen kan få en stabil ”præsteperiode”, fortæller Hans Høyer.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig