Del denne artikel

Trafiksikkerheden forbedres i dele af byen.

Charlotte Havgaard Charlotte Havgaard holder blandt andet foredrag om det at tage stilling til døden.

10 bump på vej i Kirke Såby

Målet med de mange nye trafikbump er, at forbedre sikkerheden i dele af byen.

Tekst af Conny Probst. Foto Klaus W. Rasmussen.

KIRKE SÅBY: Udvalget for Trafik, Miljø & Byggeri har tidligere i år truffet beslutning om realisering af et trafiksikkerhedsprojekt i Kirke Såby. 

Dengang blev udvalget præsenteret for et foreløbigt projektforslag, som administrationen havde fået udarbejdet i dialog med Kirke Såby Bylaug. 

Efterfølgende har administrationen udarbejdet et endeligt projektforslag efter dialog med Kirke Såby Bylaug, Grundejerforeningen Fuglevang, Dagli’Brugsen, Coop Danmark og andre erhvervsdrivende og borgere i byen. 

Det forslag har udvalget godkendt på sit seneste møde. Med den tilføjelse, at der skal etableres 10 bump – i stedet for de foreslåede otte bump – og at der som konsekvens heraf kan anvendes yderligere cirka 80.000 kroner. 

Dvs. at de anslåede anlægsudgifter havner på 980.000 kroner, 

Herudover præciseres det, at hastighedsbegrænsningen på 40 km/t bliver i den centrale og sydlige del af byen.

Administrationen vurderer, at det foreliggende projektforslag vil forbedre trafiksik

kerheden og trygheden i store dele af Kirke Såby. 

Projektforslaget imødekommer stort set alle de ønsker, som administrationen har modtaget fra de parter, der har været inddraget: 

– Etablering af busstopsted og opstramning af ind- og udkørselsforhold ved Dagli’Brugsen samt opstramning af krydset Rømøvej/Omøvej. 

– Opstramning af vejforløb på Fynsvej med afmærkning og bump. 

– Etablering af 2 minus 1 vej på Spurvevej. 

– Etablering af 2 minus 1 vej på Fuglevang. 

Der er ved placering af bump taget videst muligt hensyn til ønsker fra bylaug, grundejerforening og enkelte borgere.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig