80-årige Robert Dumong har skrevet utallige bøger og indlæg om Lejre-området, som han har boet i siden 1971. Og det er måske ikke slut endnu, for han kan ikke lade være med at undres over ting, han møder på sin vej.

80-årige Robert Dumong har skrevet utallige bøger og indlæg om Lejre-området, som han har boet i siden 1971. Og det er måske ikke slut endnu, for han kan ikke lade være med at undres og forundres over ting, han møder på sin vej gennem Vores Lejre.

En rundtur i det spændende Gershøj

Tag med på en tur rundt omkring Gerhøjs gamle bykerne med Robert Dumong og med Karl Johan Rubeck som guide.

Tekst og foto af Robert Dumong

På tur genne Gershøj i LEjre Kommune med Robert Dumong

Turen gennem Gershøj er her vist med pile og henvisninger til billederne nedenfor.
Turen gennem Gershøj vist med pile og henvisninger til nedenstående fotos.

Foto 1.
Gershøj havn er en aktiv fiskehavn. Stejlepladsen, hvor fiskernes net hænges til tørring, lå oprindeligt mellem kroen og vandet, men blev på foranledning af kroen flyttet, og er nu fredet, som en del af den gamle bykerne. Erhvervsfiskernes antal er blevet noget decimeret gennem de sidste år og er nu nede på en enkelt.

På tur i Gershøj i Lejre Kommune med Robert Dumong

Foto 2.
Den smukke træbro er etableret med afsæt i Christian den Femtes danske lov, som foreskriver, at der skal være offentlig passage langs de danske kyster. Den anlagte træbro blev etableret 2018 under protester fra lodsejeren. Tidligere havde man haft en ’trampesti’ langs vandkanten, men i en årrække var den dækket, fordi stedet blev brugt som lokal losseplads. Lokale ildsjæle fik dog gennemført, at man fik bygget træbroen.

Foto 3.
Midt på broen er opstillet en bænk, hvorfra man har et godt kig ud over fjorden. Ligesom gangbroen i sin helhed, var lodsejeren imod, at der blev opstillet en bænk, men da den er en del af det kommunale projekt; Nationalparken Skjoldungernes Land, er bænken blevet accepteret.

På tur i Gershøj i Lejre Kommune Vores Sted
På tur i Gershøj i Lejre Kommune Vores Sted

Foto 4.
Umiddelbart efter kommer man til Sct.Lautentius Kilde, som er smukt beskyttet af en bøgehæk. Brønden blev af bylauget fredet i 1998, men inden da havde den været i voldsomt forfald. Den har en historie, som går tilbage til Middelalderen, hvor den var kendt som livgivende kilde. Før den blev renset op og renoveret, var den ikke omgivet af den massive hæk, og somme havde indvendinger om, at en sådan blev reetableret. Et billede på Roskilde Museum fra 30érne viser en turist ved brønden, som er kranset, og en genetablering af hækken blev herefter godkendt.

Foto 5.
Mens man vandrer op ad bakken, kan man se ud over den store mark, hvor Selsø ligger på den anden side. Marken er nu dyrket, men har i perioder dannet basis for både vikinge-, jernalder- og middelalder bebyggelser, dokumenteret gennem mange fund på stedet. Blandt andet har man fundet resterne af et jernstøberi, hvor klokken til kirken er støbt. Tidligere kunne man gå langs fjorden til Skibby. 

Smuk udsigt over mod Selsø
Et kig ind til den store gård, Vissegård, som er en ud af tre gårde, som ligger i Gershøj

Foto 6.
Et kig ind til den store gård, Vissegård, som er en ud af tre gårde, som ligger i Gershøj. Den har et areal, som er dobbelt så stort som de to andre gårde tilsammen. Gården hørte tidligere under Krabbesholm, men er nu købt af privatperson, som har indrettet den til boliger. Man ved ikke meget om Vissegårds historie, ud over at der på et tidspunkt omkring år 1200 boede en ridder ved navn Sakse Ødgeiser.

Foto 7.
Gershøj kirke er grundlagt i 1100 tallet, og fik sin røde farve, da den i 1600-tallet blev lagt ind under Krabbesholm Gods. På det tidspunkt lå den centralt mellem bebyggelserne Gershøj og Krabbesholm. Kirken er opført i flere etaper, og midterdelen, som er ældst, er kildekalk. Et pudsigt træk er kirketårnets tag, som har forskellig belægning på de to sider. Indtil for nogle år siden stod døbe fonden yderst i tårnet, som fungerer som adgangsvej. Det er lig en tradition fra de sydlige lande, hvor ingen hedning måtte betræde kirken, hvis ikke han var døbt. 

Gershøj kirke er grundlagt i 1100 tallet, og fik sin røde farve, da den i 1600-tallet blev lagt ind under Krabbesholm Gods.
8. Fra kirken går man omkring 100 meter, og kommer til Hovedgaden, hvor de to andre gårde, Bovelsgården og Ornegården er de første bygninger man møder på højre side

Foto 8.
Fra kirken går man omkring 100 meter, og kommer til Hovedgaden, hvor de to andre gårde, Bovelsgården og Ornegården er de første bygninger man møder på højre side. Af Ornegården er der ikke stort tilbage, men på billedet ses indgangen til Bovelsgården.

Foto 9.
Midt i By gaden står den gamle vandpost, som indtil 1968 var Gershøjs eneste adgang til vand. Området er nu fredet og betegnes som Gadejord. Brønden fungerer stadigt, men er ikke anvendelig – efter at man kloakerede byen, og vand fra brønden sivede over i kloakrørene i mindre omfang. 

Midt i By gaden står den gamle vandpost, som indtil 1968 var Gershøjs eneste adgang til vand.
Efter rundturen er man tilbage i havnen. Så kan der slappes af.

Foto 10.
Efter rundturen er man tilbage i havnen. Her er næsten altid noget at iagttage, og området er velforsynet med bænke og borde.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig