Hvis der er risiko for forringet badevandskvalitet ved stranden, vil Lejre Kommune varsle om risikoen ved at opsætte skilte på stranden og på kommunens hjemmeside.

Hvis der er risiko for forringet badevandskvalitet ved stranden, vil Lejre Kommune varsle om risikoen ved at opsætte skilte på stranden og på kommunens hjemmeside.

Varsling om forringet badevandskvalitet ved Kyndeløse Sydmark

Med baggrund i den forringede vandkvalitet, frarådes badning de næste par dage.

KYNDELØSE: Badevandet ved Kyndeløse Sydmark er i 2023 klassificeret som ”udmærket”. Men pt. har den kraftige regn overbelastet spildevandssystemet ved Ejby Renseanlæg. 

Overbelastningen har medført udledning af spildevand til fjorden. Derfor frarådes badning på den 400 meter lange strand frem til den 10. august klokken 05.30. 

Overvågning døgnet rundt
Langs med Ejby Å findes udløb, der i forbindelse med kraftig regn kan lukke spildevand i vandløbet, hvis kapaciteten af kloaknettet i oplandet bliver overbelastet af de pludselige vandmængder. 

I sådanne tilfælde kan koncentrationen af fækale bakterier i udløbet af Ejby Å blive så høj, at vandløbet kan have indflydelse på badevandskvaliteten ved stranden. 

Lejre Kommune har i samarbejde med FORS A/S udarbejdet et varslingssystem, der døgnet rundt igennem hele badevandssæsonen overvåger udløbene. 

Hvis der er risiko for forringet badevandskvalitet ved stranden, vil Lejre Kommune varsle om risikoen ved at opsætte skilte på stranden og på kommunens hjemmeside.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig