25  procent af min præstestilling er afsat til demensarbejde i provstiet, dvs. at indsatsen gælder hele Lejre, og ikke kun sognet, siger Mikela Risum.

25  procent af min præstestilling er afsat til demensarbejde i provstiet, dvs. at indsatsen gælder hele Lejre, og ikke kun sognet, siger Mikela Risum.

Demensvenlige gudstjenester

Mikele Risum, der er præst ved Rye og Kirke Sonnerup kirker, er aktiv i demensarbejdet i Lejre Provsti

Tekst og foto af Conny Probst

LEJRE: – Min mor fik demens og døde tilbage i 2017,
fortæller Mikela Risum, der på det tidspunkt også virkede som asylpræst i Avnstrup.

– Jeg oplevede, at der ikke blev gjort noget for de dementes åndelige behov. Det var jeg ked af, for min mor var præst. 

– Der sidder rigtig mange på plejehjem, der kan have været kerne-kirkegængere. Så jeg spurgte biskoppen og provsten, om jeg måtte blive demenspræst i stedet for asylpræst, fortæller Mikela Risum.

– 25  procent af min præstestilling er afsat til demensarbejde i provstiet, dvs. at indsatsen gælder hele Lejre, og ikke kun sognet.

– Jeg tager rundt til de tre plejecentre i Lejre Kommune og holder sansegudstjenester i de skærmede enheder sammen med en musikterapeut. Kirken kommer til dem.

– Det er meget givende. Der er aldrig to gudstjenester, der er ens. På nogle af plejecentrene kommer ægtefællerne også med. 

– Jeg ville ønske, at mange flere pårørende kunne opleve, at der pludselig tændes et lille genkendelseslys i deres øjne. 

Samtaleterapi
Gennem de sidste tre år har Mikela Risum holdt samtaleterapi for voksne børn af demensramte. 

Samtaleterapien laves i samarbejde med en familieterapeut og foregår i Rye præstegård en gang om måneden.

– Jeg ved, hvor hårdt det er, pludselig at skulle opleve det rolleskift at skulle være forældre for sine forældre, siger hun.

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig