Der er både rådyr, dådyr og krondyr i Bidstrup Skovene. Man kan også opleve ræve, egern, mus og grævlinge. Sidstnævnte ses oftest om aftenen, når de skal ud og finde føde. 

Der er både rådyr, dådyr og krondyr i Bidstrup Skovene. Man kan også opleve ræve, egern, mus og grævlinge. Sidstnævnte ses oftest om aftenen, når de skal ud og finde føde. 

Der er masser af plads i Bidstrup Skovene

Bidstrup Skovene er en del af Skovhøjlandet, som er Sjællands næststørste skovområde. Her er mulighed for skovture og masser af friluftsliv. 

Tekst af Conny Probst

LEJRE KOMMUNE: Mange kender området ved Avnsø i Bidstrup Skovene. Men i den 900 ha store skov er der også rigtig mange andre fine stier og veje at gå og cykle. 

Ved Ravnsholte Mark er der en superfin shelter, hvor man kan tage et hvil, tænde bål og lave snobrød. 

Bidstrup Skovene er også kendt for sit mountainbike spor “Det hvide spor“. 

Bidstrup Skovene ligger i 100 meters højde og er den statsejede del af det store midtsjællandske skovkompleks. Det bakkede, varierede skovlandskab indeholder både skove, overdrev, skovenge, moser og søer. 

Ud af bakkerne springer kilder, og skovene gennemskæres af rene bække og åer. 

Området er dækket af en blanding af løvtræer, med bøg som den dominerende art. Men man kan også se eg, ask, elm, ahorn og kirsebær. I tidens løb er der plantet en del gran i skoven. 

Den særlige flora og fauna er baggrund for, at skovområdet er udpeget til Natura 2000 område.

Historie
Bidstrup Skovene har en lang og spændende historie, som er afmærket i landskabet ved blandt andet landsbyer, lysninger, vejforløb og gærder. 

I middelalderen var Bidstrup Skovene Roskildebispens ejendom, og skoven er opkaldt efter bispens borg; Bidstrup. 

Senere overgik skovene til kronen, og efter reformationen var skovvejen fra Roskilde til Haraldstad, kaldet Valdemarsvej, forbeholdt kongehuset og statsmagten.

Dyrelivet
Der er både rådyr, dådyr og krondyr i Bidstrup Skovene. 

Man kan også opleve ræve, egern, mus og grævlinge. Sidstnævnte ses oftest om aftenen, når de skal ud og finde føde. 

Skovmåren trives også i skovene, men kommer derimod mest ud tidligt om morgenen om sommeren. 

Går man en tur i Bidstrup Skovene, kan man høre en masse sangfugle – og opleve rovfugle som blandt andet musvåge, spurvehøg og rød glente.

Bidstrup Skovenes mange vandhuller og søer er et godt levested for frøer og padder, som man kan høre kvække i forsommeren. 

Vådområderne vrimler også med sommerfugle, heriblandt er engperlesommerfuglen en af de sjældne.

Hasselmusen er den mest berømte beboer i skovene. Den er på rødlisten over truede arter, og Naturstyrelsen gør en særlig indsats for hasselmusen. 

Navnet snyder lidt, da det slet ikke er en mus, men i virkeligheden Danmarks eneste medlem af syvsoverfamilien.

Avnsø
Om sommeren kan man bade i den rene sø Avnsø, som er seks til otte meter dyb. 

Der er en badebro, samt borde og bænke, hvor man kan spise sin medbragte mad. 

Søen er blot et af eksemplerne på et stort dødishul i det bakkede terræn.

Elverdamsdalen

I Storskoven finder man smeltevandsdalen Elverdamsdalen. 

Hvis man går turen fra den forsvundne landsby Lerbjerg til Hvalsø, har man god udsigt ud over den. 

Kilde: VisitFjordlandet

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig