Henrik Arnold (tv.) og Tonny Andersen i færd med at tjære Nidhug.

Henrik Arnold (tv.) og Tonny Andersen i færd med at tjære Nidhug.

Der tjæres både og sys sejl

Lyndby Vikingeskibslaug har pt. travlt med at gøre træbådene klar til sejllads. Nidhug er gjort klar til sejlads, og nu skal man i gang med træarbejder på Valkyrien.

Tekst og foto af Conny Probst

LYNDBY: Aslak, Nidhug, Valkyrien, Hugin og Munin hedder de træskibe, der indgår i Lyndby Vikingeskibslaugets flåde, som er beliggende i Lejre Vig.

Lyndby Vikingeskibslaug, der blev stiftet i efteråret 2008, har hjemstavn ved Haldrups Grund, Lyndby Strand. Skibslaugets formål er at bevare og udbrede kendskabet til praktisk sejlads med vikingeskibe/råsejl, at gøre medlemmerne til mere kyndige sejlere og at skabe socialt samvær gennem aktiviteter omkring arbejdet med vikingeskibene. 

Sidstnævnte har der været rig lejlighed til i forårsmånederne. I løbet af marts og april har medlemmerne haft travlt med at tjære Nidhug og med at sy skibets sejl færdigt. 

I løbet af maj skal der foretages diverse træarbejder på Valkyrien, og i slutningen af juni deltager skibslauget i kapsejladsen Sjælland Rundt På Indersiden.  

Skibene
Aslak er bygget af Maritimt forsøgscenter i årene 2005-2008. Aslak er Danmarks næststørste vikingeskib. Aslak har sejlet som charterskib i Isefjord og Roskilde Fjord fra 2008 til 2018, hvorefter skibet overgik til Lyndby Vikingeskibslaug. Skibet er rigget med et 71 m2 stort råsejl og har en topfart på over 15 kn. under optimale forhold. 

Nidhug er bygget af Maritimt forsøgscenter i årene 1996-1998. Nidhug har sejlet som charterskib i Isefjord og Roskilde Fjord fra 1998 til 2018, hvorefter skibet overgik til Lyndby Vikingeskibslaug, Nidhug egner sig godt til de indre europæiske farvande og har besejlet mange danske øer, ligesom det har været i Polen, Tyskland og Sverige. Nidhug har flere gange deltaget i kapsejladsen ’Sjælland Rundt’ og deltager hvert år i kapsejladsen ’Sjælland Rundt På Indersiden’.

Valkyrien er bygget af Maritimt forsøgscenter i årene 1993- 1994. Valkyrien har sejlet som charterskib i Isefjord og Roskilde Fjord fra 1994 til 2007, hvorefter skibet overgik til Lyndby Vikingeskibslaug. 

Hugin og Munin er bygget og ejet af Tonny Andersen. Begge indgår i laugets flåde. De blev søsat i hhv. 1995 og 96 og er ikke egentlige kopier af et vikingeskib, men er bygget i traditionen. Skibene er bygget primært som robåde, men kan også føre sejl. 

Sommertogtet
Som medlem i Lyndby Vikingeskibslaug har man mulighed for at lære at sejle med råsejl i Nationalpark Skjoldungernes land, lære at slå reb og meget mere – og ikke mindst deltage i laugets sejladser og det årlige sommertogt. 

Pt. er der 20 personer i lauget, heraf seks kvinder. Aldersfordelingen er fra 33 år og og efter. 

Nogle af medlemmerne har børn, som lejlighedsvis også deltager i eksempelvis sommertogtet. 

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig