Formålet med projektet er at få viden om, hvilken indvirkninger fortællinger om cykeltyveri har på til- og fravalg af elcykel som erstatning for bilen blandt pendlere i Lejre Kommune.

Formålet med projektet er at få viden om, hvilken indvirkninger fortællinger om cykeltyveri har på til- og fravalg af elcykel som erstatning for bilen blandt pendlere i Lejre Kommune.

Det skal være trygt at parkere sin elcykel på stationen

Lejre Kommune har – sammen med to andre kommuner- fået midler til at gennemføre et projekt om tryg elcykel-parkering. 

Tekst af Conny Probst

LEJRE: Den kommunale administrationen har – med baggrund i en stigning i antallet af tyverier af blandt andet elcykler og batterier til elcykler ved Hvalsø og Lejre stationer – indgået partnerskab med konsulentvirksomheden Behave Green , Holbæk Kommune og Fredensborg Kommune om gennemførsel af et vidensprojekt. 

(Læs mere om Behave Green – klik her).

Vejdirektoratet har givet tilsagn til projektet med arbejdstitlen ”Tryg elcykelparkering ved stationer.” 

Selve projektidéen kommer fra Lejre Kommune.

Der er i den forbindelse søgt om og opnået tilsagn om 375.000 kroner i støtte fra den statslige Cykelpulje 2023.

Utryghed
Mange tusinde danskere står hvert år tilbage med tabet af en – særligt for elcyklen – værdifuld cykel. 

Tyveri af elcykler, og den utryghed det afføder, har således potentiale til at blive en negativ fortælling, der gør, at folk afskriver elcyklen som et muligt pendler-transportmiddel, fordi, “man jo ikke kan parkere den ved stationen, uden at batteriet bliver stjålet”.

Passer det? 
Formålet med projektet er få viden om, hvilken indvirkning fortællinger om tyveri har på pendlernes til- og fravalg af elcyklen som erstatning for bilen. 

Projektet skal søge at skabe klarhed over, om ”fortællinger” om tyverier ved stationerne passer med virkeligheden.

Og, hvis tyveri af elcykler (og batterier) ved stationen slet ikke er så udbredt, som man tror, hvordan kan kommuner i så fald punktere myten, så flere får lyst til at komme i gang med at cykle?

Hvis myten rent faktisk har hold i sig, skal projektet  forsøge at skabe klarhed over, hvordan kommunerne bedst muligt kommer i gang med at forebygge tyveri erne på deres lokale stationer, så bilister kan føle sig trygge ved at udskifte bilen med elcyklen.

Projektet vil blive igangsat i denne måned og forventes afsluttet i juni 2024 med afrapportering og afholdelse af et webinar.

Fakta om elcykler:
• Salget af elcykler er steget kraftigt de seneste år. Danmarks Statistik viser, at antallet af importerede elcykler er tredoblet med en stigning på bare fem år – fra 40.000 i 2017 til cirka 120.000 i 2022. 

• Det forventes, at udviklingen vil fortsætte med at stige.

• I 2021 blev der på landsplan stjålet 37.000 cykler i Danmark (alle typer cykler, men i stigende grad elcykler).


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig