Takket være danskerne har vi fået et mere præcist billede af, hvor pindsvinene er og ikke er – og om de er levende eller døde.

Takket være danskerne har vi fået et mere præcist billede af, hvor pindsvinene er og ikke er – og om de er levende eller døde.

Dr. Pindsvin: Pindsvinebestanden i Lejre er presset

De mange observationer fra hele landet gør det for første gang muligt at kortlægge pindsvinebestanden både lokalt og nationalt.

Tekst af Conny Probst.

LEJRE: Tusindvis af danskere fulgte WWF og pindsvineforsker Sophie Lund Rasmussens opfordring til at lede efter pindsvin i haverne og naturen under Danmarks første nationale pindsvineoptælling. 

Der blev registeret over 25.000 pindsvin – både levende og døde. (Knap 10 procent af de fundne pindsvin var døde). 

Nu skal de indsamlede data bearbejdes for bedst at kunne hjælpe pindsvinebestanden, fortæller WWF.

– Noget af det første, jeg gjorde, da jeg fik datasættet, var at søge på indberetninger fra postnummer Lejre. Og der var desværre ganske få pindsvin. Selvom jeg ved, der var mange folk, der kiggede, fortæller Sophie Lund Rasmussen, der er én af verdens førende pindsvineforskere. 

– Det bekræftede min mistanke om, at pindsvinebestanden i Lejre er presset, og at der måske endda er områder i Lejre, hvor de slet ikke er at finde. 

Stor tilslutning
Pindsvinene er i tilbagegang mange steder i Europa. Danmarks pindsvin er formentlig også i problemer, frygter WWF Verdensnaturfonden og Sophie Lund Rasmussen, også kendt som Dr. Pindsvin. 

Sammen startede de derfor startet kampagnen ”Danmarks Pindsvin” og en årlig national pindsvineoptælling for at kortlægge og hjælpe Danmarks pindsvin.

Over 15.000 danskere deltog i første pindsvineoptælling den 12. august.

De mange observationer fra hele landet gør det for første gang muligt at kortlægge pindsvinebestanden både lokalt og nationalt. 

Det glæder Sophie Lund Rasmussen, der til daglig forsker på Wildlife Conservation Research Unit på Oxford Universitet og er gæsteforsker på Aalborg Universitet.

– Nu kan vi inddele Danmark i små firkanter, hvor bestandene af pindsvin kan sammenlignes over tid. 

– Takket være danskerne har vi fået et mere præcist billede af, hvor pindsvinene er og ikke er – og om de er levende eller døde. Vi kan følge udviklingen fra år til år. 

– Nu har vi for første gang data til at målrette vores indsats for pindsvinene. Men vi er afhængige af danskerne. Så vi håber, at befolkningen vil bakke op igen til næste sommer, fortæller Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

Pindsvinevenlige haver– Jeg håber virkelig, at Lejreborgerne vil følge kampagnens opfordring til at lave pindsvinevenlige haver, siger Sophie Lund Rasmussen.

– Guiden kan downloades på www.DanmarksPindsvin.dk. Så vi sammen kan gøre noget godt for den lokale pindsvinebestand


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig