I vinter-ugerne mødes omkring 1.200 ældre på Østergaard Aktivitetscenter for at deltage i en eller flere af centrets mange aktiviteter.

Solveig Hitz, leder af kommunens aktivitetscentre.

Engagement og det sociale samvær er stort

ANNONCE: I vinter-ugerne mødes omkring 1.200 ældre på Østergaard Aktivitetscenter for at deltage i en eller flere af centrets mange aktiviteter.  

Tekst og foto af Conny Probst.

KIRKE-HYYLINGE: ”Et fritidscenter for voksne” bliver Østergaard Aktivitetscenter kaldt i det kommunale aktivitetsprogram for efterlønnere og alle pensionister i Lejre Kommune.  

Inden for husets rammer er der etableret et stort antal hold med hvert sit interesseområde inden for hobbybetonede aktiviteter, håndarbejde og fritidsinteresser. 

– Aktivitetscentrenes fornemste opgave er at holde folk i gang og skabe menighedsfulde aktiviteter. Der er fem aktivitetscentre i Lejre Kommune; Østergaard er det største og det sted, hvor der sker flest ting, fortæller Solveig Hitz, der er leder af aktivitetscentrene.

Centerrådet på Østergaard står for forskellige større og mindre arrangementer i løbet af året. Det er også centerrådet, der administrerer de penge, der kommer ind i brugerbetaling samt indtægter fra salg af drikkevarer mv.

Events
Alle aktiviteter, som centerrådet står for, er med involvering af alle medlemmer, der hver især bidrager med deres kompetencer og færdigheder, siger Solveig Hitz.

Jan Vilstrup Olesen blev valgt ind i centerrådet som kasserer for fire år siden og påtog sig hurtigt rollen som event-koordinator sammen med Solveig Hitz.

– Jeg bruger to til tre timer på kontoret hver dag. Den største opgave, jeg har givet mig selv, er at få moderniseret stedet lidt. 

– Hele førstesalen er blevet lavet om; der er blevet malet, vi har fået sat teaterbelysning op, indrettet stor bar og fået etableret et industrikøkken, fortæller han.

– Det hele startede med vores store Tour de France-arrangement i Rye, hvor omkring 30.000 mennesker sad på skråningerne. Det, at folk var med i noget, der var så stor en succes, gav rigtig meget mening for dem, og vi fik skabt et ”dream-team”, fortæller Solveig Hitz.

Centret har også et samarbejde med kommunen om hjælp fra ”nytte-jobbere”, der eksempelvis er behjælpelig med at sætte borde og stole op til større arrangementer.

Mere synlighed
Der er kommet flere nye borgere til, fortæller Jan Vilstrup Olesen.

– Men vi gør også en hel del for at gøre opmærksom på, hvad der sker. 

– Da vi startede med at formidle vores aktiviteter og arrangementer, havde vi opslag fem til seks steder i Kirke Hyllinge. 

– Nu er vi på forskellige sociale medier, vi har infoskærme på fire ud af fem aktivitetscentre, og ved store arrangementer har vi også opslag på bibliotekerne, hos en del erhvervsdrivende, i udhængsskabe, på Hvalsø og Lejre Station og i busskure rundt i kommunen.

Musik og amerikanermad
Næste store arrangement på Center Østergaard bliver fredag den 23. februar, hvor ”Creedence Special Band” gæster Karlebyvej 58.

De fire medlemmer af rockbandet, der er dedikeret til det legendariske Creedence Clearwater Revival, krydrer deres koncert med anekdoter om bandet. 

Og som kronen på værket starter arrangementet med amerikansk inspireret mad. Tilberedt af fire af centrets frivillige.

Lejre Kommune har givet et tilskud på 5.000 kroner til arrangementet, der starter klokken 18.  

Fakta om aktivitetscentrene:
• Aktivitetscentrene er en del af CVO, Center for velfærd og omsorg. 
• Centrenes fornemmeste opgave er at medvirke til, at de ældre klarer sig selv længst muligt og med størst mulig trivsel og meningsfuldhed

i deres liv.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig