Herslev Bryggeri har, indtil videre, kun produktion af flaskeøl – men vil nu til også at producere dåseøl.

Herslev Bryggeri vil også producere dåseøl

Lejre Kommune har givet dispensation fra lokalplanen til udvidelse af produktionsarealet til tapperi. 

Del denne artikel

Tekst af Conny Probst. Foto Herslev Bryggeri

HERSLEV: Efter at butikskæden Irma lukkede, er der opstået et akut behov for at kunne producere øl på dåse, da de andre supermarkedskæder ikke vil tage flaskeøl ind. Herslev Bryghus har i dag kun produktion af øl på flaske. 

Produktion af dåseøl vil kræve en udvidelse af det eksisterende tapperi.

Herslev Bryghus har derfor søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning i forlængelse af det eksisterende tapperi samt tilladelse til at inddrage en eksisterende ladebygning på nabomatriklen til tapperiformål.

Den nye bygning er på 289 m². 

Når tilbygningen er opført, vil den samlede produktionsbygningen udgøre 994 m² (eksisterende tapperi + ny tilbygning + ladebygning). 

Tilbygningen får samme højde som den eksisterende tapperibygning. 

Ladeporten i ladebygningens vestvendte gavl fjernes, og der etableres ladeport i den østvendte gavl, ind mod den eksisterende gårdsplads ved Herslev Bryghus. 

Den eksisterende silo flyttes til en ny placering mod øst bag ved den nye tilbygning.

Dispensation
Byggeprojektet er i strid med én bestemmelse i Lokalplan 58 for Toftegård/Herslev Bryghus, da der ønskes at bygge udenfor byggefelt. 

Derfor har det været nødvendigt at meddele dispensation fra lokalplanen til at opføre ny bebyggelse.

Administrationen har foretaget naboorientering og partshøring. 

Der er ikke indkommet bemærkninger til det ansøgte projekt i forbindelse med høringen.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig