Hvalsø Kulturnat og Borgergruppen Frugtlundens Venner fik begge afslag.

Intet tilskud til Kulturnat og bænke

Tre foreninger har fået tilsagn om støtte til arrangementer. To fik afslag.

Tekst af Conny Probst.

LEJRE: Udvalget for Erhverv, Klima & Lokal udvikling besluttede i foråret at afsætte 900.000 kroner af Landsbypuljen 2023 til at understøtte den lokale udvikling med fokus på klima og energi og 200.000 kroner fra Landsbypuljen 2022 til projekter, der understøtter lokal udvikling med fokus på fællesskaber og attraktive landsbyer. 

På det seneste udvalgsmøde blev politikerne præsenteret for fem ansøgninger: 

Hvalsø Byforum søgte om 50.000 kroner til afvikling af Hvalsø Pinsefests 50-års jubilæum i pinsen 2024.

Hvalsø Kulturnat søgte ligeledes om 50.000 kroner, til afviklingen af Hvalsø Kulturnat 2024. kr. 

Gershøj Foreningen 111 søgte om 48.500 kroner til et delprojekt vedrørende etablering af Gershøj Landhandel og Kulturcafé.  

Borgergruppen Frugtlundens Venner søgte om 50.000 kroner til opsætning af tre bænke på arealerne mellem frugtlunden og Lavringe Å. 

EIF Ny Tolstrup søgte om 50.000 kroner til et stort projekt, som skal skabe et ny samlingssted i Ny Tolstrup. 

Administrationen havde på forhånd vurderet, at alle fem projekter opfyldte kriterierne for at komme i betragtning til støtte. 

Tre ud af fem
Da der kun var 171.875 kroner tilbage i Puljen til fællesskaber og attraktive landsbyer, besluttede udvalget sig for at imødekomme tre af ansøgningerne, fra hhv. Hvalsø Byforum, Gershøj Foreningen 111 og EIF Ny Tolstrup på tilsammen 148.500 kroner. 

Hvalsø Kulturnat og Borgergruppen Frugtlundens Venner fik begge afslag.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig