Det kan være en meget blandet fornøjelse at bo tæt på en rågekoloni. Rågen er fredet, men man kan søge og lov til regulering.

Ny strategi for regulering af råger

Lejre Kommunes nye strategi for regulering af råger skal sikre en dynamisk regulering, så der kan sættes ind i de områder med størst risiko for menneskers sundhed. 

LEJRE: Strategien bygger på de sidste tre års erfaringer, der viser, at nedtagning af reder og beskæring af rede-grene er mest effektivt, hvorimod regulering af voksne råger stort set ikke har nogen effekt.

Det kan være en blandet fornøjelse at være nabo til en rågekoloni. På den ene side er det spændende at følge fuglene og se de små unger komme på vingerne, men samtidig kan en koloni larme meget og være til stor gene for omkringboende naboer.

Lejre Kommune modtager årligt mange henvendelser vedrørende generende rågekolonier i byerne. 

Derfor har kommunen udarbejdet en strategi for råger på kommunale arealer – strategien er nu opdateret.

Som udgangspunkt er råger fredet, og reguleringen vil kun finde sted, hvor fuglene vurderes at genere mennesker i så høj grad, at det truer borgernes sundhed.

Strategien er rettet mod de kommunale arealer, men borgere kan med fordel anvende retningslinjerne til at regulere råger på egne arealer. 

Husk blot, at man altid skal søge om tilladelse hos Naturstyrelsen.

Det er Udvalget for Trafik, Miljø og Byggeri, der har vedtaget strategien, som man i sit fulde omfang kan finde på kommunens hjemmeside.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig