De tre seniorer, der har stiftet forenngen Seniorbo Åvangsgård. Fra venstre: Svend Hemmingsen, formand Jens Petersen og Richard Oddershede. Foto kwr

De tre seniorer, der har stiftet forenngen Seniorbo Åvangsgård. Fra venstre: Svend Hemmingsen, formand Jens Petersen og Richard Oddershede. Foto Klaus W. Rasmussen

Seniorbo går stadig efter andelsboligmodellen

Selvom der umiddelbart har været stille omkring Seniorbo Åvangsgård siden inden sommerferien, har gruppen bestemt ikke siddet på hænderne. 

“Vi har talt med flere af Lejres politikere og på baggrund af de tilbagemeldinger, vi har fået, har vi mødtes med Gefion Group for at drøfte vores muligheder” fortæller Jens Petersen, der er formand for Seniorbo Åvangsgård, der ønsker at bygge et seniorbofællesskab på marken ved Åvangsgård.

”Det, som vi har besluttet er, at vi går efter at gennemføre andelsboligmodellen. Det er for tidligt i processen at komme ind på de præcise priser, der jo også afhænger af det til den tid gældende renteniveau. Men sådan ville det jo være, uanset om vi valgte at gå videre med den ene eller anden boligtype. Vi er meget tilfredse med vores beslutning om at gå efter andelsboligmodellen, fortæller Jens Petersen.

Thomas Erringsø, der som projektpartner er med til at finde de bedste løsninger for den fremtidige bebyggelse, bakker op om denne beslutning. ”Fordelene ved andelsboligmodellen er betydelige. For andelsboligmodellen er nærmest som skabt til et seniorbofællesskab. Foreningen er selv herre over vedtægterne, og det er foreningens bestyrelse, der står for salget af andelsboligerne, når de på et tidspunkt skal gensælges. Dermed har foreningen vished for, at seniorbolig konceptet bevares, så længe man ønsker det. Jeg har også en fornemmelse af, at der i en andelsboligforening opstår flere fællesskaber, end når man sammenligner med lejeboliger. Beboerne er jo fælles om at eje bebyggelsen, og erfaringen viser, at beboerne så i højere grad deltager i arbejder såsom pleje af grønne arealer og andre vedligeholdelsesopgaver, hvilket helt klart lægger op til at knytte nye fællesskaber. Når der er fælles arbejdsdag, vil nogle typisk bidrage med kaffe og kage, mens andre håndterer hækkeklipperen. Beboernes store engagement kan desuden bidrage til en bedre økonomi i foreningen, fordi man typisk sparer udgifter på arbejder, man selv kan udføre”, siger Thomas Erringsø, der via sit arbejde for udvikling af flere seniorbofællesskaber har opnået stor indsigt i disse forhold.

Jens Petersen fortæller, at det også har været afgørende for beslutningen, at politikerne har anbefalet en løsning med andelsboliger. ”Det er jo ikke noget politikerne kan eller skal bestemme, idet det ikke må være et vilkår i en lokalplan. Men selvfølgelig betyder det rigtig meget for os, når vi bliver fortalt, at man ønsker andelsboliger fremfor lejeboliger”. 

”Det, som er helt afgørende er, at politikerne vil tillade os at opføre en bebyggelse, der har et minimum antal boliger. De er nødt til at forstå, at ønsket om at flytte til Seniorbo Åvangsgård for mange i sidste ende handler om at forebygge ensomhed. Bebyggelsen skal indbyde til fællesskaber på kryds og tværs mellem beboerne. Og vi skal have en bebyggelse med både unge seniorer og gamle seniorer for at den kan fungere optimalt. Vi har set på flere referencebyggerier og det ligger fast, at hver klynge skal indeholde minimum 35 boliger. Ellers vil der ikke være nok beboere til at de ønskede fællesskaber kan opstå. Vi ved, at der i hvert fald er flere af politikerne, der allerede nu er opmærksom på dette. I seneste møde fik vi netop den kommentar, at vi skal passe på med at lave en bebyggelse med for få boliger. Vores forslag er derfor, at der i kommuneplanen indarbejdes 2 etaper á 35 boliger. Boligerne, i de 2 klynger, vil være fælles om et stort lækkert fælleshus, hvor der er plads og økonomi til at indrette alt, hvad der kræves af fælleshuset i et topmoderne bofællesskab. Selvom der så ikke er boliger nok til alle vores medlemmer, skal vi være glade for denne løsning. Vi vil i gang med første etape med de 35 boliger hurtigst muligt. Og så må tiden vise, hvornår vi kan komme videre med etape 2. Vores næste skridt er at invitere alle partierne til møde. Vores medlemmer ønsker at vide, hvor det enkelte parti står i forhold til at tillade det ønskede seniorbofællesskab. Vi ønsker ikke, at vores bofællesskab skal være en del af valgkampen frem mod kommunevalg i 2025. Der bør tages en beslutning nu, og selvfølgelig skal den imødekomme os seniorer, der igennem 30 – 40 år har været med til at gøre Lejre By til den by, vi holder så meget af, siger Jens Petersen.

Også Thomas Erringsø håber, at politikerne i Lejre kommune er klar med grønt lys. Seniorerne i Lejre By fortjener, at politikerne ser deres vej. De er enormt engageret, hvilket hænger sammen med, at de virkelig behøver at seniorbofællesskabet ved Åvangsgård bliver bygget. Jeg er kommet til at kende mange af dem og hører også om baggrunden for deres ønsker om at flytte. De ønsker at blive boende i Lejre By, hvor de har familie, venner og netværk, der er bygget op i mere end 30 – 40 år. Jeg synes ikke, at politikerne kan være bekendt at trække den længere. Vi ser allerede nu, at flere af seniorerne tvinges ud af Lejre by, fordi de ikke kunne vente længere, afslutter Thomas Erringsø.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig