Haldrups Grund benyttes primært til en række maritime aktiviteter, og de faste brugere er i dag: Lejre Høj-skole, Lyndby Jollesejlklub og Lyndby Vikingeskibslaug.

Haldrups Grund benyttes primært til en række maritime aktiviteter, og de faste brugere er i dag: Lejre Høj-skole, Lyndby Jollesejlklub og Lyndby Vikingeskibslaug.

Udviklingsplan for Haldrups Grund

LYNDBY: Haldrups Grund indgår som en del af Nationalpark Skjoldungernes Lands store udviklingsprojekt: “Trædesten til Nationalparken”. Haldrups Grund ejes af Lejre Kommune. 

Haldrups Grund ligger nord for Lyndby og er opkaldt efter maleren Aksel Olsen Haldrup. På grunden ligger malerens gamle hus og ate-lier, en lille jollehavn, toiletbygninger, en lagerbygning, og lige nord for grunden ligger både teltplads, sheltere og bålplads. 

Lejre Kommune stiller i dag området og bygningerne til rådighed for lokale foreninger, institutioner og lokale brugere/turister.

Haldrups Grund benyttes primært til en række maritime aktiviteter, og de faste brugere er i dag: Lejre Høj-skole, Lyndby Jollesejlklub og Lyndby Vikingeskibslaug.

Udviklingsplanen
Visionen for området er, at det skal bruges som ramme for aktiviteter, der foregår på og ved fjorden: sejlads, friluftsliv, naturoplevelser/naturformidling, fritidsaktiviteter, undervisning og fiskeri. 

Haldrups Grund skal desuden bruges til natur- og kulturformidling med fokus på kystfriluftsliv og kunstmaler Axel Haldrups virke i området, samt formidling af Lejre Vigs maritime historie fra vikingetidens klinkbyggede både over fiskerbåde og rute-/postbåde til moderne sejlads. 

Haldrups Grund skal genvække det maritime håndværk på stranden og styrke sejladsen i klinkbyggede både. 

Det sker med blandt andet med et åbent bådebyggerværksted, et mastehus med formidlingsrum, et badehus og aktiviteter, der samtidig kan fungere som udstillingsvindue for den UNESCO-beskyttede klinkbyggetradition. 

Finansiering
Nationalpark Skjoldungernes Lands udviklingsprojekt Trædesten til Nationalparken har fået forhåndstilsagn fra en større national fond.

Der er pt. ikke en endelig afklaring på finansieringen, og formålet med udviklings-planen for Haldrups Grund er derfor på nuværende tids-punkt at rejse midler til projektet. 

Udviklingsplanen for Hal-drups grund har et budget på 4,4 millioner kroner. 

Nationalparken har tidlige-re søgt Lejre Kommune om et tilskud på 1,3 millioner kroner til Haldrups Grund.Beløbet er tænkt som Lej-re Kommunes andel af renovering og indretning af bjælkehus til undervisning og klubhus, og byrådet har vedtaget, at det medtages som budgetønske til drøftelse i budgetforhand-lingerne.  

Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig