Kraftvarmeværket i Hvalsø har søgt kommunalbestyrelsen om en lånegaranti på 35 millioner kroner til to projekter.

På baggrund af forventningerne til, at varmeakkumuleringstanken vil overskride de 20 meters bygningshøjde, kræver opførelsen af varmeakkumuleringstanken dispensation fra §6.2 i lokalplan 61.

Hvalsø Kraftvarmeværk vil udbygge

Kraftvarmeværket har søgt kommunalbestyrelsen om en lånegaranti på 35 millioner kroner til to projekter.

Tekst og foto af Conny Probst.

HVALSØ: Hvalsø Kraftvarmeværk oplever en stigende efterspørgsel fra beboere i Hvalsø og ønsker derfor at udvide deres eksisterende forsyningsområde til at inkludere Præstegårdsvej og Hestehaven. 

Hvalsø Kraftvarmeværk ønsker tillige at etablere af ny elkedel på Åsvejen, som skal fungere som en udbygning af det i forvejen eksisterende varmeproduktionsapparat på egen matrikel.

En stor del af Hvalsø Kraftvarmeværks varme leveres af en flis kedel, som ejes af Hvalsø Savværk. Fjernvarmen fra flis kedlen produceres på savværket og sælges til Hvalsø Kraftvarmeværk. 

Derudover producerer Hvalsø Kraftvarmeværk fjernvarme på værket i en naturgaskedel og en naturgasmotor. 

Varmen fra naturgaskedlen og gasmotoren kan gemmes i en 65 MWh varmeakkumuleringstank placeret ved fjernvarmeværket.

Projektet består af etablering af en 15 MW elkedel supplerende varmeproduktionskapacitet til spidslastproduktion samt en ny varmeakkumuleringstank på 4.480 m³ (indre volumen). 

Elkedlen placeres i kraftværksbygningen, mens varmeakkumuleringstanken placeres ved siden af den eksisterende, inden for matriklen. 

22 meter over terræn
Den eksisterende VAK er bygget med et tag med en 12 graders hældning. 

For at opnå et cirka firdobbelt volumen i den nye tank, og samtidig opnå ens vandsøjlehøjde i tankene, vil den samme taghældning og en større tankdiameter betyde, at projektets varmeakkumuleringstank forventes at være op til 22 m over terræn, afhængig af entreprenøren og hjælpeudstyrets placering på konstruktionen. 

Projektets tank vil ikke være den højeste del af kraftvarmeværket, da begge tanke vil være er lavere end skorstenen på kraftværksbygningen.

På baggrund af forventningerne til, at varmeakkumuleringstanken vil overskride de 20 meters bygningshøjde, kræver opførelsen af varmeakkumuleringstanken dispensation fra §6.2 i lokalplan 61.


Del denne artikel

Disse artikler kunne også være interessante for dig